Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla Rynku Uprawnień do Emisji Drukuj +

W dniu 4 kwietnia 2016 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o dokonaniu następujących zmian w Szczegółowych Zasadach Obrotu i Rozliczeń dla Rynku Uprawnień do Emisji:
•    zmiana harmonogramu sesji poprzez usunięcie fazy notowań w systemie kursu jednolitego oraz możliwości zawierania transakcji pozasesyjnych,
•    wprowadzenie notowań od poniedziałku do piątku (w dni robocze) oraz wydłużenie notowań do godz. 14,
•    wprowadzenie ceny minimalnej i maksymalnej,

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12 kwietnia 2016 r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies