„Platynowy Megawat“ i wyróżnienia drugiej edycji Konkursu dla Mediów już w rękach dziennikarzy Drukuj +

 

„Platynowy Megawat“ i wyróżnienia drugiej edycji
Konkursu dla Mediów już w rękach dziennikarzy

Informacja prasowa 

 

  • 28 lutego br. miało miejsce ogłoszenie wyników drugiej edycji Konkursu dla Mediów „Platynowe Megawaty”, inicjatywy TGE mającej na celu wyróżnienie dziennikarzy, którzy w sposób konsekwentny i rzetelny edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych.
  • Podczas uroczystości wręczono statuetkę Platynowy Megawat dla Dziennikarza Roku 2015, wyróżnienia za najlepsze materiały prasowe o rynkach energii, gazu i praw majątkowych w 2015 r., a także dwa wyróżnienia specjalne Kapituły Konkursu.
  • Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerem strategicznym wydarzenia została PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W Kapitule zasiedli przedstawiciele instytucji i organizacji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach, a także reprezentanci Partnerów konkursu.

28 kwietnia miało miejsce zwieńczenie II edycji Konkursu dla Mediów „Platynowe Megawaty”. TGE zainicjowała przedsięwzięcie, aby dać początek szerszej debacie publicznej na temat funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych. Plebiscyt ma na celu również popularyzację dziennikarstwa, które krytycznie i rzetelnie opisuje proces liberalizacji sektora energetycznego.

W Kapitule Konkursu zasiedli przedstawiciele instytucji oraz Partnerów konkursu, posiadający realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego, m.in. Ministerstwa Energii, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Regulacji Energetyki, Gaz – System S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Partnerami konkursu zostali: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Partner strategiczny, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Nadesłane materiały zostały ocenione przez Kapitułę pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych. Spośród prawie 50 zgłoszeń Kapituła wybrała Dziennikarza Roku 2015 oraz pięciu wyróżnionych:

  • Nagroda główna – Platynowy Megawat dla Dziennikarza Roku 2015 – powędrowała do Anety Wieczerzak – Krusińskiej, piszącej dla dziennika Rzeczpospolita.
  • Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy dotyczący rynku energii elektrycznej otrzymała również Aneta Wieczerzak – Krusińska, za publikację „Nadciąga rewolucja w energetyce”.
  • Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku gazu otrzymał Tomasz Furman za artykuł „Konieczność dywersyfikacji dostaw hamuje rozwój rynku gazu” opublikowany w dzienniku Parkiet Gazeta Giełdy.
  • Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku praw majątkowych otrzymał Rafał Zasuń z portalu branżowego WysokieNapiecie.pl za tekst „Jak Bruksela widzi rynek energii”.
  • Dwa wyróżnienia specjalne Kapituły Konkursu otrzymali Bartłomiej Derski, za wnikliwość i analityczne podejście do zagadnień energetycznych oraz Magdalenie Kuffel, autorki portalu branżowego PEM-Analytics.com za popularyzację polskiego sektora energetycznego zagranicą.

Plebiscyt jest częścią przedsięwzięcia „Platynowe Megawaty”, organizowanego przez TGE od 2010 r., skierowanego do najaktywniejszych spółek na giełdowym, hurtowym rynku energii elektrycznej. TGE będąc instytucją zaufania publicznego, wspiera i inicjuje rozwój sektora energetycznego, również poprzez wydarzenia, które zacieśniają współpracę pomiędzy środowiskiem biznesowym i dziennikarskim.

"Pragniemy wspierać dziennikarzy i media, które w sposób obiektywny regularnie edukują i przekazują informacje na temat konkurencyjności polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz zasad funkcjonowania rynków energii, gazu i praw majątkowych. Czujemy się odpowiedzialni za kształt tych rynków, dlatego we współpracy z Partnerami chcemy promować rzetelne i konsekwentne dziennikarstwo, które w przypadku energetyki wymaga nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale także umiejętności przekazania jej czytelnikom, widzom i słuchaczom.”- powiedział Ireneusz Łazor, prezes TGE.

Konkurs dla dziennikarzy „Platynowe Megawaty” skierowany jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Do Konkursu mogły być zgłaszane materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies