Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń Drukuj +

Informujemy, iż Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego, Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego oraz w Warunkach obrotu dla tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Zmiany dotyczą m.in.:

  • wprowadzenia nowej definicji Portfela
  • zmiany godziny, do której Członkowie Giełdy są zobowiązani do zamknięcia swoich pozycji w przypadku, gdy OSP wstrzymało świadczenie usługi przesyłowej dla danej Jednostki Grafikowej.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 8 czerwca 2016 r. 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies