Nowe możliwości RRM TGE – raportowanie transakcji przesyłu gazu oraz danych dotyczących LNG Drukuj +

Nowe możliwości RRM TGE – raportowanie transakcji przesyłu gazu oraz danych dotyczących LNG


•    ACER (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) przyznała TGE dodatkowe uprawnienia w zakresie raportowania transakcji w obrocie hurtowym dotyczących przesyłu gazu ziemnego oraz danych podstawowych REMIT LNG.
•    Ponad 7 milionów zaraportowanych operacji giełdowych, 26 tysięcy raportów, niemal 300 podmiotów - uczestników oraz przeszło 950 użytkowników to bilans RRM TGE, która jako jedna z pierwszych w Europie uzyskała uprawnienia ACER do raportowania zgodnie w wymogami REMIT.


W celu zapewnienia Członkom Giełdy i wszystkim uczestnikom rynku kompletnej usługi wypełnienia obowiązków raportowania transakcji giełdowych (od 7 października 2015 r.) oraz OTC (od 7 kwietnia 2016 r.), a także danych fundamentalnych, TGE systematycznie rozwija możliwości raportowania platformy. Od czerwca br. RRM TGE może w imieniu uczestników rynku raportować transakcje dotyczące przesyłu gazu oraz dane REMIT LNG, czyli informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG). Te ostatnie należą do grupy tzw. danych fundamentalnych, tj. informacji na temat zdolności, dostępności oraz wykorzystania infrastruktury wytwórczej i transportowej.

Nowe uprawnienia przyznane TGE RRM przez ACER to kolejny krok w rozwoju platformy. TGE jako jedna z pierwszych spółek w Europie uzyskała status RRM i udanym wdrożeniem systemu potwierdziła swoje zaangażowanie w budowę integralnego i transparentnego paneuropejskiego rynku energii. Świadczą o tym również liczby - w tej chwili z systemu korzysta prawie 1000 użytkowników, reprezentujących niemal 300 podmiotów. Zaraportowano ponad 7 milionów operacji giełdowych, wysyłając za pomocą naszej platformy przeszło 26 tysięcy raportów.– powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Rozporządzenie REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity
and Transparency) reguluje zasady współdziałania państw Unii Europejskiej w zakresie monitorowania sektora energii elektrycznej i gazu, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Nakłada na uczestników rynku szereg obowiązków m.in. o charakterze informacyjno-sprawozdawczym w stosunku do Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji Energetyki (ACER). Raportowanie może być realizowane wyłącznie przez podmioty, które uzyskały status Registered Reporting Mechanism (RRM) w ACER.

Uruchomiony w październiku ubiegłego roku system RRM TGE jest odpowiedzią
na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, nakładające na uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu obowiązek raportowania zleceń i transakcji zawartych
na zorganizowanych platformach obrotu tymi towarami, a od kwietnia br. również kontraktów OTC.


Więcej informacji na temat usługi RRM TGE, wraz z listą uprawnień i cennikiem opłat, znajdą Państwo na stronie internetowej: https://tge.pl/pl/504/dokumenty-regulacje

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies