Zmiana Regulaminu RŚP Drukuj +

Uprzejmie informujemy, że w Zarząd TGE podjął decyzję o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie RŚP.
Modyfikacja Regulaminu związana jest z wejściem w życie 1 lipca 2016 r. rozdziału 4. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz.478 z późn. zm.).
Nowy Regulamin RŚP wchodzi w życie 1 lipca 2016 roku i jest dostępny na stronie internetowej TGE, pod adresem: tge.pl/pl/56/dokumenty

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies