Lipiec 2012 Drukuj +

06-07-12 Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - czerwiec 2012 r.

 

  • Łączny obrót energią elektryczną: 7,064 TWh - spadek o 20,56% m/m
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 6,071 TWh - wzrost o 58,08% r/r
  • Udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) - średnio 84,35%
więcej

05-07-12 Zmiany w Zarządzie Towarowej Giełdy Energii S.A.

  • 5 lipca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Towarowa Giełda Energii S.A. odwołało z funkcji Prezesa Zarządu Grzegorza Onichimowskiego
  • Na stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Rada Nadzorcza powołała z dniem dzisiejszym Ireneusza Łazora, dotychczasowego Prezesa Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.
więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies