Lipiec 2013 Drukuj +

22-07-13 Zawieszony obrót instrumentami terminowymi BASE5 na energię elektryczną

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., zawiesza od dnia 23 lipca 2013 r. do dnia 2 sierpnia 2013 r. obrót na instrumentach BASE5 na Rynku Terminowym Towarowym.

więcej

19-07-13 Wykluczenie z obrotu na RTT instrumentów terminowych BASE5 na energię elektryczną

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego instrumenty terminowe BASE5 na energię elektryczną. Ostatnim dniem obrotu instrumentów terminowych BASE5 będzie dzień 2 siepnia 2013 roku.

więcej

17-07-13 Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry podpisały Memorandum of Understanding w sprawie rozszerzenia mechanizmu market coupling SK-CZ-HU na rynki Polski oraz Rumunii.

11 lipca br. przedstawiciele: organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów rynku/giełd energii pięciu państw - Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynkach dnia następnego działającego w Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech.

więcej

05-07-13 Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

  • Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza wzrost o 107,1 proc r/r.
  • W pierwszym półroczu 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 464 648 MWh

 

więcej

03-07-13 Dziś padł rekordowy obrót dzienny na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) w roku 2013

Dziś został pobity rekord na RTT. Wolumen obrotu na Rynku Terminowym Towarowym  wyniósł 2,239 TWh i jest najwyższy w tym roku.

więcej

02-07-13 W dniu 4 lipca br. zawieszony zostanie obrót na Rynku Uprawnień do Emisji

W dniu 4 lipca br. zawieszony zostanie obrót na RUE. Przyczyną zawieszenia jest komunikat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o przerwie technicznej w funkcjonowaniu Rejestru Unii.

więcej

01-07-13 Koncert „Giełda dla Warszawy”

17 sierpnia br. Giełda Papierów Wartościowych organizuje w Warszawie otwarty koncert, w którym wystąpi znakomity francuski zespół „Les Tambours du Bronx”oraz Lech Janerka, doskonały polski muzyk rockowy, kompozytor i autor tekstów.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies