Lipiec 2017 Drukuj +

24-07-17 Krajowe Organy Regulacyjne zatwierdziły Plan MCO

Z radością informujemy, że w wyniku długotrwałej wymiany zdań i współpracy pomiędzy Wyznaczonymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) a Krajowymi Organami Regulacyjnymi (Regulatorzy), dwudziestego szóstego czerwca 2017 wszyscy Regulatorzy zatwierdzili Plan MCO, określający wszystkie kroki konieczne, by utworzyć Europejską funkcję Operatora Łączenia Rynków, a co za tym idzie – zintegrować rynki dnia następnego i rynki dnia bieżącego energii elektrycznej.  

W kwietniu 2016 Komitet NEMO, reprezentujący wszystkich siedemnastu NEMO funkcjonujących w Europie, przekazał Plan MCO wszystkim Krajowym Organom Regulacyjnym celem zatwierdzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r., ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (“Rozporządzenie CACM”).

więcej

11-07-17 TGE przyjęła plan wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków

•    Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Towarowej Giełdy Energii zatwierdził w dniu 24 czerwca br. dokument dotyczący wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków przez operatorów NEMO tzw. plan MCO (Market Coupling Operator).
•    Plan MCO jest efektem prac 16 giełd posiadających status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Okres implementacji planu nie może przekroczyć 12 miesięcy.
•    Formalna akceptacja planu MCO odbyła się na poziomie krajowych organów regulacyjnych, które osiągnęły porozumienie odnośnie ostatecznego kształtu dokumentu. Zatwierdzony plan MCO spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu CACM.
•    Towarowa Giełda Energii posiada status NEMO od 2 grudnia 2015 r.

więcej

04-07-17 Czerwiec i pierwsze półrocze 2017 r. na TGE

•    Czerwcowe wolumeny obrotu gazem ziemnym były wyższe r/r zarówno na rynku terminowym – 8 410 503 MWh, co oznacza wzrost o 19,6 proc. - jak i na rynku spot – 945 754 MWh, wzrost o 24,5 proc.
•    Wolumeny obrotu energią elektryczną na TGE były w czerwcu niższe względem roku ubiegłego – o 30,7 proc. na rynku terminowym przy wolumenie 6 831 759 MWh oraz o 17,3 proc. na rynku spot - 1 876 401 MWh.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies