Polenergia Obrót animatorem na TGE Drukuj +

Polenergia Obrót animatorem na TGE
 
•  Polenergia Obrót, jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek w sektorze obrotu energią elektryczną w Polsce, podpisała z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora rynku. Umowa obowiązuje od 1 lipca br.
•  Zadaniem Spółki jest utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna
i sprzedaży instrumentów notowanych na Rynku Towarów Giełdowych.
•  Polenergia Obrót, obok Enea Trading, PGNiG oraz Tauron Polska Energia jest czwartym animatorem na TGE.
 
Działalność animatora, tzw. market makera, polega na utrzymaniu płynności obrotu w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku. Efektem tego jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co uczestnicy rynku realizują swoje zlecenia kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. Animator w zamian za wpływ na zwiększenie wolumenu zawieranych transakcji na rynku jest rozliczany według obniżonych opłat transakcyjnych.


"Działając od wielu lat obserwujemy rosnącą rolę giełd w rozwoju branży energetycznej, w szczególności biorąc pod uwagę wypełnienie celów liberalizacji rynku czyli zapewnienia bezpiecznych dostaw energii przy jak najniższym koszcie dla odbiorcy. Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój transparentnego rynku energii w Polsce w tak szerokim zakresie jak energia elektryczna, gaz czy prawa majątkowe. Zaproszenie ze strony TGE do tak zacnego grona animatorów, traktujemy jako docenienie wieloletniej pracy naszego doświadczonego i bardzo sprawnego zespołu" – Arkadiusz Zieleźny, Prezes Zarządu Polenergia Obrót.  


"Koncentracja obrotu na jednym płynnym rynku giełdowym wpływa pozytywnie na dalszą standaryzację i integrację powstającego wspólnego europejskiego rynku energii. Dobrze zbudowany rynek, na którym działa wiele podmiotów, daje swobodę nie tylko w wyznaczaniu referencyjnej ceny, ale także przyczynia się do zwiększania jego płynności i transparentności. Im bardziej rynek jest płynny, tym staje się on atrakcyjniejszy dla jego uczestników. Obecność Polenergii Obrót jako animatora na pewno się do tego przyczyni" – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.


Od października 2013 roku Polenergia Obrót jest aktywnym, bezpośrednim Członkiem TGE. Spółka specjalizuje się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia.


Ważnym obszarem działalności Polenergii Obrót jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania portfelem energii elektrycznej, praw majątkowych i emisji CO2 dla Grupy Kapitałowej Polenergia. Spółka prowadzi ponadto działalność w zakresie obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących. Polenergia Obrót jako pierwsza spółka na polskim rynku, zainicjowała transakcje dla gwarancji pochodzenia w imieniu wytwórców z GK Polenergia.


W 2014 roku Polenergia Obrót uzyskała koncesję na handel paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ). Jednym z priorytetów jest rozwój tej działalności w zakresie handlu hurtowego na rynku giełdowym oraz transakcji OTC i wymiany międzysystemowej.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies