Zmiany w Zarządzie TGE Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że Pan Paweł Dziekoński, członek Rady Nadzorczej TGE S.A. został oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TGE z dniem 11 sierpnia 2016 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Równocześnie Pan Michał Tryuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 11 sierpnia 2016 r.

Obecnie Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. reprezentują: Pan Paweł Dziekoński – Wiceprzewodniczący RN delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu oraz Pan Maciej Piotrowski – Wiceprezes Zarządu.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies