Sierpień 2016 r. na TGE – wzrosty na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu ziemnego Drukuj +

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w sierpniu 2016 r. wyniósł 9 437 406 MWh, wzrastając w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 12,07 proc.
 
W sierpniu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 1 955 575 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 13,98 proc.

Na Rynku Dnia Następnego średnioważona cena BASE wyniosła w sierpniu br. 142,31 zł/MWh, spadając w skali miesięcznej o 4,94 zł/MWh.

Na Rynku Terminowym Towarowym w sierpniu br. wolumen obrotu wyniósł 7 481 831 MWh, co w porównaniu do 9 562 973 MWh w analogicznym okresie roku 2015 oznacza spadek o 21,76 proc.

Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2017 (BASE_Y-17) cena średnioważona osiągnęła w sierpniu wartość 158,93 zł/MWh (spadek w stosunku do lipca br. o 2,49 zł/MWh).

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na Rynku Praw Majątkowych wyniósł w sierpniu br. 2 915 121 MWh, spadając w skali rocznej o 10,05 proc.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w sierpniu br. 48,08 zł/MWh, po raz kolejny spadając w porównaniu do ubiegłego miesiąca – tym razem o 12,91 zł/MWh (60,99 zł/MWh w lipcu br.).

Wolumen transakcji na Rynku Terminowym Towarowym wyniósł odpowiednio dla dostawy praw majątkowych w listopadzie 2016 r. – 30 000 MWh, przy cenie 42,47 zł/MWh, dla dostawy w maju 2017 r. – 56 000 MWh, przy cenie 45,28 zł/MWh oraz dla dostawy w maju 2018 r. – 1 000 MWh, przy cenie 42,00 zł/MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w sierpniu 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 7 585 295 MWh.

Wolumen obrotów na rynku spot gazu ziemnego wyniósł w sierpniu br. 924 560 MWh, wzrastając w skali rocznej o 96,96 proc.

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 677 256 MWh, wzrastając w skali rocznej o 76,36 proc.

Na Rynku Dnia Bieżącego wolumen obrotu osiągnął wartość 247 304 MWh, prawie trzykrotnie przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu.

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 6 660 735 MWh, spadając w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku o 8,94 proc.

Średnioważona cena na RDNiBg w sierpniu 2016 r. wyniosła 60,77 zł/MWh (spadek w stosunku do lipca br. o 6,86 zł).

Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 (GAS_BASE_Y-17) w sierpniu 2016 r. cena średnioważona osiągnęła wartość 73,61 zł/MWh (spadek w stosunku do lipca br. o 4,88 zł/MWh).

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W sierpniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 70 553 MWh, dla których średnia cena ważona wolumenem wyniosła 0,48 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 67 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2808 członków rejestru. W sierpniu 2016 r. przybyło 23 kolejnych.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies