Pierwsza transakcja prawami majątkowymi wynikającymi z błękitnych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii Drukuj +

Pierwsza transakcja prawami majątkowymi wynikającymi z błękitnych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii

•    Zawarto pierwszą transakcję w ramach nowego instrumentu TGE o nazwie PMOZE-BIO, który obejmuje prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie).
•    Instrument PMOZE-BIO, tzw. błękitne certyfikaty, wprowadzono do obrotu na Rynku Praw Majątkowych 6 września br., w związku z nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Pierwsza transakcja prawami majątkowymi wynikającymi z tzw. błękitnych certyfikatów została zawarta w ramach transakcji pozasesyjnych nierozliczanych. Zgodnie z opublikowanym indeksem TGEozebioTP kurs transakcyjny wyniósł 280,00 zł/MWh, a wolumen obrotu 1293 MWh.

Przedmiotem obrotu w ramach instrumentu PMOZE-BIO są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie). Notowania tego instrumentu odbywają się w sposób analogiczny do całego Rynku Praw Majątkowych: w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych we wtorki i czwartki, natomiast transakcje pozasesyjne w poniedziałki i środy.

Instrument PMOZE-BIO wprowadzono 6 września br. w związku z nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii. TGE wraz z rozpoczęciem notowań instrumentu PMOZE-BIO rozpoczęła także publikację indeksów cenowych: TGEozebio dla transakcji sesyjnych oraz TGEozebioTP dla transakcji pozasesyjnych.

Informacje o transakcjach zawieranych na Rynku Praw Majątkowych można na bieżąco śledzić na stronie TGE: https://tge.pl/pl/464/rynek-praw-majatkowych.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies