Wrzesień 2016 r. na TGE – wzrost obrotów na rynkach energii elektrycznej i rynku spot gazu Drukuj +

Wrzesień 2016 r. na TGE – wzrost obrotów na rynkach energii elektrycznej i rynku spot gazu

  • Wrześniowy wolumen wszystkich transakcji  na rynkach energii elektrycznej był najwyższym w trzecim kwartale. Członkowie TGE zawarli transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 11 770 687 MWh, przewyższając wynik z ubiegłego miesiąca o prawie jedną czwartą. 
  • Wolumen obrotu na rynku spot gazu ziemnego odnotowuje systematyczny wzrost r/r - we wrześniu br. wyniósł on 44,3 proc. przy wolumenie 985 740 MWh.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na Rynku Praw Majątkowych wzrósł w stosunku do sierpnia br. o 11,2 proc.


Energia elektryczna


Wrześniowy wolumen wszystkich transakcji  na rynkach energii elektrycznej był najwyższym w trzecim kwartale. Członkowie TGE zawarli transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 11 770 687 MWh, przewyższając wynik z ubiegłego miesiąca o 24,7 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen wyniósł 9 675 129 MWh i był wyższy m/m o 29,3 proc., natomiast niższy r/r o 19,13 proc. Z kolei na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego wolumen obrotu wyniósł 2 095 558 MWh, co stanowi wzrost m/m o 7,2 proc., natomiast r/r wzrost o 25,82 proc.

Na Rynku Dnia Następnego miesięczna średnioważona cena BASE ponownie przekroczyła 150 zł/MWh, osiągając we wrześniu poziom 157,20 zł/MWh, czyli wyższy o 14,89 zł/MWh od wyniku z poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTT ponad połowę wolumenu stanowił obrót dla kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2017 - BASE_Y-17. Cena średnioważona dla tego kontraktu osiągnęła we wrześniu wartość 157,96 zł/MWh, co w stosunku do sierpnia br. stanowi spadek o 0,97 zł/MWh. Pod koniec miesiąca cena kontraktu istotnie wzrosła i kurs rozliczeniowy BASE_Y-17, osiągając 29 września 159,99 zł/MWh, zbliżył się ku granicy 160 zł/MWh po raz pierwszy od połowy sierpnia.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych we wrześniu 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 5 633 925 MWh.

Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu wolumen wyniósł 985 740 MWh i z wynikiem 44,26 proc. r/r podtrzymał tendencję wzrostową, w wyniku której wolumen obrotu z roku bieżącego przekroczył wynik z całego 2015 r. Wolumen obrotu gazem ziemnym na RTT wyniósł we wrześniu 4 648 185 MWh i był niższy r/r o 26,28 proc.

Średnioważona cena na RDNiBg we wrześniu 2016 r. wyniosła 58,63 zł/MWh, co stanowi spadek w stosunku do sierpnia br. o 2,14 zł/MWh. Miesięczna cena spot była zatem niższa niż w marcu br. i stanowi ona najniższą wartość w historii tego rynku. Z kolei na RTT największą część wolumenu obrotu stanowił kontrakt roczny z dostawą w roku 2017 (GAS_BASE_Y-17). Cena średnioważona dla tego kontraktu we wrześniu osiągnęła wartość 71,74 zł/MWh. Stanowi to spadek w stosunku do sierpnia br. o 1,87 zł/MWh i zarazem najniższą cenę miesięczną GAS_BASE_Y-17 od kwietnia br.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na RPM wzrósł w stosunku do sierpnia br. o 11,21 proc. Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła we wrześniu br. 39,27 zł/MWh, po raz kolejny spadając  
w porównaniu do ubiegłego miesiąca – tym razem o 8,81 zł/MWh (48,08 zł/MWh w sierpniu br.).

W pierwszym miesiącu notowań nowego instrumentu PMOZE-BIO, dotyczącego obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od 1 lipca br., zawartych zostało 14 transakcji sesyjnych oraz 8 transakcji pozasesyjnych o łącznym wolumenie 7 771 MWh. Średnia cena ważona wolumenem transakcji zawartych na sesjach wyniosła we wrześniu 277,67 zł/MWh.

Wolumen transakcji zielonymi certyfikatami na Rynku Terminowym Towarowym wyniósł we wrześniu łącznie 96 000 MWh – najwięcej od uruchomienia obrotu w styczniu br. Średnie ceny miesięczne ważone wolumenem transakcji dla poszczególnych instrumentów znalazły się w przedziale od 34,07 zł/MWh - dla dostawy praw majątkowych w maju 2018 r.
- do 37,95 zł/MWh – dla dostawy w listopadzie roku 2017.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł we wrześniu 58 424 toe, co jest najwyższą wartością miesięczną od początku notowań tego instrumentu w 2013 roku. Wszystkie transakcje zawarto w obrocie sesyjnym, przy - najniższej w tym roku - średnioważonej cenie miesięcznej 968,58 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

We wrześniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 35 676 MWh, dla których średnia cena ważona wolumenem wyniosła 0,29 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Na koniec września status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 67 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 września br. było 2 808 członków rejestru. We wrześniu 2016 r. przybyło 23 kolejnych.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies