Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. Drukuj +

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 7 listopada 2016 r. powołała w skład Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. Panią Izabelę Olszewską.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies