NEMO Committee Consultation Drukuj +

Komunikat NEMO dotyczący konsultacji publicznych

Zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (zwanego dalej CACM), Nominowani Operatorzy Rynków Energii Elektrycznej (zwani dalej NEMO) przeprowadzą konsultacje publiczne w sprawie propozycji dotyczących warunków i metodologii, przygotowanych we współpracy
z odpowiednimi operatorami systemów przesyłowych i w zgodzie z art. 9 CACM:

-    Wspólnej propozycji algorytmu price coupling - algorytmu Dnia Następnego (DA algorithm) oraz odpowiedniego algorytmu notowań ciągłych - algorytmu Dnia Bieżącego (ID algorithm), spełniających warunki określone w artykule 37 (4) kodeksu CACM;
-    Wspólnej propozycji produktów handlowych, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę w jednolitych połączeniach rynków dnia następnego i dnia bieżącego, stosownie
do art. 40 (3) oraz art. 53 (4) dokumentu CACM;
-    Propozycji awaryjnej metodologii; koniecznej do spełnienia warunków określonych  w art. 39 i 52 CACM, w zgodzie z art. 36 (3) CACM;
-    Propozycji zharmonizowanych maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych, które należy stosować we wszystkich strefach cenowych uczestniczących w jednolitych połączeniach rynków dnia następnego i dnia bieżącego, zgodnie z art. 41 (1) oraz art. 51 (1) CACM.

Te bieżące konsultacje  potrwają od 3 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. Każda odpowiedź jest istotna, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych i uczestników rynku do wypełnienia ankiety, zawierającej zarówno ogólne, jak i szczegółowe pytania dotyczące projektów.

W celu umożliwienia lepszego wglądu w tematy związane z konsultacjami,  NEMO planują we współpracy z operatorami systemów przesyłowych zorganizować warsztaty konsultacyjne w siedzibie ENTSO-E w Brukseli. Praktyczne informacje oraz instrukcje dotyczące sposobu rejestracji na te warsztaty znajdują się na stronie internetowej Europex.

Metodologie zostały przygotowane i zatwierdzone przez wszystkich NEMO za pośrednictwem Komitetu NEMO, organizacji stanowiącej dla wszystkich NEMO platformę dyskusji i dążącej do ułatwienia wdrożenia przepisów CACM, we współpracy z operatorami systemów przesyłowych.

Dokumenty, które podlegają konsultacji:

•    Algorithm Proposal, incorporating the Day-Ahead and Intraday requirements (propozycja algorytmów Dnia Następnego i Dnia Bieżącego)
•    Products Proposal (propozycja produktów handlowych)
•    Back-up Methodology Proposal (propozycja metodologii awaryjnej)
•    Harmonized Max-Min Price Proposal (propozycja zharmonizowanych maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych)

Dokumenty powiązane;

•    Euphemia algorithm – public description (opis algorytmu Euphemia)
•    CACM Regulation (Rozporządzenie CACM)
Wszystkie dokumenty wraz z ankietą znajdują się na stronie Europex: http://www.europex.org/external-consultations/all-nemos-consultation.

W razie pytań prosimy o maila w języku angielskim na adres: consultations@nemo.committee.eu

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies