Listopad 2016 r. na TGE – dalszy wzrost obrotów na rynku gazu ziemnego Drukuj +

Listopad 2016 r. na TGE – dalszy wzrost obrotów na rynku gazu ziemnego

•    Znaczny wzrost wolumenu w obrocie gazem ziemnym - łącznie na rynkach spot i terminowym wyniósł on 79,6 proc. m/m oraz 185,9 proc. r/r.
•    Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w listopadzie 9 847 961 MWh, spadając w porównaniu do października br. o 17,9 proc.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł 3 368 887 MWh, co oznacza wzrost w stosunku do października br. o 22,6 proc.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych w listopadzie 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 15 805 990 MWh i przewyższył wolumen z poprzedniego miesiąca o 79,6 proc., a wolumen z listopada ubiegłego roku blisko trzykrotnie (185,9 proc.).
Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 3 545 586 MWh, wzrastając m/m o połowę i niemal dwukrotnie r/r. Wolumen obrotu gazem ziemnym na RTT wyniósł natomiast w listopadzie 12 260 404 MWh, rosnąc niemal dwukrotnie m/m i ponad trzykrotnie r/r.
W listopadzie br. nastąpił ponowny wzrost cen na rynkach gazu ziemnego. Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła 84,06 zł/MWh, tj. o 9,83 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu. Z kolei na RTT blisko jedna trzecia wolumenu obrotu dotyczyła kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 (GAS_BASE_Y-17), którego cena średnioważona osiągnęła w listopadzie 80,76 zł/MWh - o 4,12 zł/MWh więcej niż w październiku.

Energia elektryczna

W listopadzie br. łączny wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 9 847 961 MWh, co oznacza spadek o 17,9 proc w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 60,5 proc. względem listopada 2015 r.
Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego zawarto transakcje o wolumenie 2 450 154 MWh,
co stanowi wzrost m/m o 10,7 proc. Z kolei wolumen na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wyniósł 7 397 807 MWh i był o 24,3 proc. niższy od październikowego.
Średnioważona miesięczna cena BASE na Rynku Dnia Następnego wyniosła w listopadzie 160,96 zł/MWh, czyli o 4,98 zł/MWh mniej niż w poprzednim miesiącu. Z kolei na RTT mniejszy obrót dla kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2017 (BASE_Y-17) spowodował spadek jego udziału w rynku do 47%. Średnioważona cena tego kontraktu wyniosła 160,59 zł/MWh, co oznacza wzrost m/m o 0,55 zł/MWh. Przedostatniego dnia miesiąca kurs rozliczeniowy BASE_Y-17 ponownie jednak osiągnął wartość poniżej 160 zł/MWh.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na RPM wyniósł w listopadzie 3 325 887 MWh, co oznacza wzrost m/m o 28,7 proc. oraz spadek r/r o 11,1 proc.
Cena średnioważona zielonych certyfikatów na sesjach RPM (instrument PMOZE_A) wyniosła 42,71 zł/MWh, wzrastając w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 5,14 zł/MWh. Jest to pierwszy wzrost ceny miesięcznej od lutego br.
Podobnie jak w październiku, wzrosła cena sesyjna w notowaniach instrumentu PMOZE-BIO, tzw. błękitnych certyfikatów. Tym razem wzrost m/m wyniósł 11,13 zł/MWh, do ceny 298,58 zł/MWh. Łączny wolumen obrotu PMOZE-BIO wyniósł 26 591 MWh, przy czym ponad połowa obrotu (15 307 MWh) odbyła się na sesjach giełdowych.
Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami na Rynku Terminowym Towarowym wyniósł w listopadzie 43 000 MWh, natomiast w ubiegłym miesiącu 164 000 MWh.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł w listopadzie 55 259 toe. Oznacza to wzrost m/m o 50,5 proc. oraz ponad 6-krotny wzrost r/r. Obrót sesyjny wyniósł 45 259 toe, dla którego średnioważona cena miesięczna wzrosła m/m o 10,93 zł/toe, do poziomu 969,22 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W listopadzie br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 12 822 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 1,01 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Na koniec listopada status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 70 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na
30 listopada br. było 2 888 członków rejestru. W listopadzie 2016 r. przybyło 19 kolejnych.
Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 245 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies