Nowe dokumenty dostępne na stronie Drukuj +

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały zmodyfikowany słownik pojęć rynku europejskiego oraz zestawienie dokumentów prawnych UE opracowane na podstawie publikacji EUR-Lex na dzień 21.12.2016.

Można je znaleźć pod następującymi adresami:
•  słownik pojęć market coupling: https://tge.pl/pl/412/slownik-pojec-mc
•  lista regulacji europejskich: https://tge.pl/pl/444/struktura-prawna-unii-europejskiej-i-podstawowe-akty-prawne-w-zakresie-rynku-energii-elektrycznej-i-gazu 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies