Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń Drukuj +

Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 14 lutego 2017 na stronie tge.pl  dokumentu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej, zwracamy uwagę, że zmiany zawarte w tym dokumencie wchodzą w życie w dniu 23 lutego 2017r.
Zmiany dotyczą m. in.:
•    wprowadzenia do obrotu dwóch nowych instrumentów: PMEF_F którego przedmiotem obrotu są Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ustawy o efektywności energetycznej oraz PMEF-20XX, którego przedmiotem obrotu są Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej
•    minimalnego wolumenu dla transakcji pozasesyjnych rozliczanych i nierozliczanych (TPR i TPNR).Dotychczasowy wolumen10 000 toe zostało zmienione na 1 000 toe
•    ponadto zmianie ulegną nazwy indeksów na Rynku Praw Majątkowych, których przedmiotem obrotu są Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej

Powyższe zmiany wchodzą w życie dnia 23 lutego 2017r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies