Zmiany w Radzie Nadzorczej TGE S.A. Drukuj +

GPW S.A. w dniu 16 marca 2017 r. zgodnie ze Statutem Towarowej Giełdy Energii S.A. odwołała Panią prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską ze składu Rady Nadzorczej TGE S.A.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies