Towarowa Giełda Energii ogłasza trzecią edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty” Drukuj +

Towarowa Giełda Energii ogłasza trzecią edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

•    20 marca br. startuje trzecia edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy podejmujących tematykę konkurencji na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych.
•    Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konkursu zostały instytucje posiadające realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (Partner strategiczny), PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., GAZ-SYSTEM oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Celem konkursu zainicjowanego w 2014 r. przez Towarową Giełdę Energii jest wyróżnienie dziennikarzy, którzy konsekwentnie edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji sektora energetycznego. W ramach trzeciej edycji konkursu, Platynowe Megawaty wyróżnieni zostaną dziennikarze w następujących kategoriach:

•    Dziennikarza Roku 2016,
•    Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2016 o rynku energii elektrycznej,
•    Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2016 o rynku gazu,
•    Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2016 o rynku praw majątkowych.

- Urząd Regulacji Energetyki od pierwszej edycji, bez wahania objął Patronatem Honorowym przedsięwzięcie „Platynowych Megawatów” pod auspicjami Towarowej Giełdy Energii. Konkurs stanowi jedynie, a może aż, zwieńczenie całorocznej, planowej pracy, dając niepowtarzalną możliwość systematycznego i przekrojowego spojrzenia na rynek elektroenergetyki i mediów.  Jest to narzędzie nie do przecenienia w codziennej pracy całego sektora. To dzięki współpracy sektora energetycznego i mediów tworzy się wizerunek tego rynku wśród szerokiej opinii publicznej. Mam nadzieję, że trzecia edycja będzie chlubną kontynuacją poprzednich – powiedział Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zasady udziału

Konkurs skierowany jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych, którzy zgłoszą materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, poświęcone zagadnieniom z rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych w Polsce.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła, w skład której wchodzą Przedstawiciele Patronów Honorowych oraz Partnerów konkursu. Eksperci ocenią nadesłane materiały pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych.

„Jako największa firma energetyczna i jedno z największych polskich przedsiębiorstw mamy świadomość roli mediów w wyjaśnianiu opinii publicznej złożonych procesów sektora energetycznego funkcjonującego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Wyzwania stojące przez energetyką w zakresie dywersyfikacji miksu energetycznego, emisyjności, konkurencyjności w regionie i elastyczności samego systemu, potrzebują rzetelnej i twórczej debaty publicznej, a tę trudno sobie wyobrazić bez znaczącej roli mediów. Ceniąc profesjonalne dziennikarstwo życzę uczestnikom konkursu, aby ze swojej codziennej pracy czerpali także mnóstwo radości i satysfakcji” – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 20 marca 2017 r., a zakończy 20 kwietnia 2017 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze - autorzy publikacji, kolegia redakcyjne gazet, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także Członkowie Kapituły Konkursu oraz Członkowie TGE.

„Towarowa Giełda Energii pełni szczególną rolę na rynku – jest miejscem łączącym cały sektor i umożliwia kreowanie referencyjnych cen, które powstają w wyniku działania wielu mechanizmów. Dlatego tak ważna jest umiejętność opisywania często skomplikowanych zależności i ich wpływu na gospodarkę i konsumentów. Życzymy powodzenia uczestnikom konkursu i zachęcamy do wnikliwej analizy tego, co dzieje się w energetyce” – powiedział dr Paweł Ostrowski, Prezes Zarządu TGE.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: http://www.tge.pl/pl/465/konkurs-dla-mediow 

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies