Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w marcu 2017 r. Drukuj +

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w marcu 2017 r.

•    Marcowe wolumeny obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym były na TGE niższe względem roku ubiegłego – o 27,8 proc. dla energii (przy wolumenie 7 738 675 MWh) oraz o 39,9 proc. dla gazu (7 347 094 MWh).
•    Miesięczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej był w marcu najwyższy od dwóch lat i wyniósł 8 120 795 MWh (wzrost r/r o 21,2 proc.).

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 7 347 094 MWh, co przekłada się na spadek o 39,9 proc. r/r. Przyczyną był niższy wolumen obrotu na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), w wielkości 5 059 106 MWh. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 2 287 988 MWh, a więc o 3,4 proc. więcej niż w marcu roku ubiegłego. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 829 462 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 5,9 proc. r/r) oraz 458 526 MWh na RDBg (spadek o 5,7 proc. r/r).
Średnioważona cena na RDNiBg spadła w marcu do poziomu 74,36 zł/MWh, czyli o 18,75 zł/MWh względem lutego br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 80,34 zł/MWh, a więc o 7,13 zł/MWh mniej od ceny z notowań tego kontraktu w lutym.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2017 roku 7 738 675 MWh, a więc o 27,8 proc. mniej niż w marcu roku 2016. Na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 16,0 proc. (do poziomu 2 165 007 MWh), a na RTT o 31,6 proc. (5 573 668 MWh). Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w marcu na poziomie 147,63 zł/MWh, spadając m/m o 7,12 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 159,31 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,11 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lutym br.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 8 120 795 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do marca roku ubiegłego o 21,2 proc.
Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w marcu na poziomie 2 532 414 MWh, a więc o 2,8 proc. niższym niż w marcu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 31,12 zł/MWh, czyli o 5,26 zł/MWh mniej niż w lutym br.

Większość wolumenu w obrocie prawami majątkowymi w marcu br. stanowił obrót czerwonymi certyfikatami – wyniósł on 4 547 553 MWh, a więc o 35,6 proc. więcej niż w marcu roku ubiegłego.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 14 591 toe. Oznacza to wzrost r/r o 44,7 proc. Średnioważona cena sesyjna dla tego instrumentu spadła m/m o 45,34 zł/toe, do poziomu 983,56 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W marcu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 166 164 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,53 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Na koniec marca 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 71 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 marca 2017 r. członkami rejestru było 3105 podmiotów, w marcu przybyło ich 42.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 276 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies