Zmiana Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń oraz warunków obrotu na Rynku Towarów Giełdowych Drukuj +

Towarowa Giełda Energii SA informuje, że zostały zatwierdzone zmiany wszystkich szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń oraz warunków obrotu obowiązujących na Rynku Towarów Giełdowych prowadzonym przez TGE. Dokumenty zostały opublikowane w dniu 23 maja 2017r i są dostępne na stronie www.tge.pl 
Przyczyną zmian jest wdrożenie nowego systemu transakcyjnego X-Stream Trading. Zmiany dotyczą między innymi opisu typu zleceń oraz opisu zleceń z warunkiem aktywacji Stop Loss.
Powyższe dokumenty wchodzą w życie w dniu 31 maja 2017r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies