Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2017r. Drukuj +

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2017r.

•    Wolumeny obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE były w maju niższe względem roku ubiegłego – o 12,9 proc. dla energii przy wolumenie 8 769 617 MWh oraz o 22,4 proc. dla gazu - 6 913 886 MWh.
•    Miesięczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju 8 130 238 MWh (wzrost r/r o 31,8 proc.).
•    Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej tzw. białymi certyfikatami wyniósł 39 252 toe, co oznacza ponad trzydziestojednokrotny wzrost r/r.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w maju br. wyniósł 6 913 886 MWh, co przekłada się na spadek o 22,4 proc. r/r. Przyczyną był niższy wolumen obrotu na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), w wysokości 5 083 632 MWh. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 1 830 254 MWh, o 45,8 proc. więcej niż w maju roku ubiegłego. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 406 160 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 53,2 proc. r/r) oraz 424 094 MWh na RDBg (wzrost o 26,0 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg spadła w maju do poziomu 74,35 zł/MWh, czyli o 2,90 zł/MWh względem kwietnia br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 77,86 zł/MWh, a więc o 2,51 zł/MWh mniej od ceny z notowań tego kontraktu w kwietniu.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 8 769 617 MWh - o 12,9 proc. mniej niż w maju roku ubiegłego. Na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 10,3 proc. do poziomu 2 100 719 MWh, a na RTT o 13,7 proc. - 6 668 898 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w maju na poziomie 154,15 zł/MWh, wzrastając m/m o 14,86 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 163,19 zł/MWh, co oznacza wzrost o 1,19 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w kwietniu br.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 8 130 238 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do maja roku ubiegłego o 31,8 proc.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 3 643 255 MWh, a więc o 70,6 proc. wyższym niż w maju roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 33,07 zł/MWh, czyli o 6,30 zł/MWh więcej niż w kwietniu br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 39 252 toe (w tym prawie 38 443 toe dla instrumentu „PMEF”). Oznacza to ponad trzydziestojednokrotny wzrost r/r. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 44,52 zł/toe, do poziomu 905,89 zł/toe, natomiast pierwsze transakcje dla instrumentu PMEF-2017 – przy wolumenie 809 toe – zawarte zostały po średnioważonej cenie 855,05 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W maju 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 79 763 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 1,02 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Na koniec maja 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało  70 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 maja 2017 r. członkami rejestru było 3212 podmiotów, w maju przybyło ich 57.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 304 członków.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies