III edycja Konkursu dla mediów – Platynowe Megawaty rozstrzygnięta Drukuj +

•    20 czerwca br. Towarowa Giełda Energii ogłosiła wyniki III edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”.
•    Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konkursu zostały instytucje posiadające realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Partner Strategiczny, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

20 czerwca br. TGE uhonorowała dziennikarzy, którzy poprzez swoje publikacje, w sposób konsekwentny i rzetelny edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych.

- Budowanie świadomości społeczeństwa, tłumaczenie zrozumiałym i prostym językiem zawiłości procesów zachodzących w energetyce jest kluczowe, aby konsekwentnie realizować politykę energetyczną państwa. Dlatego też Ministerstwo Energii wspiera inicjatywy, takie jak Konkurs Platynowe Megawaty skierowany do mediów, które przyczyniają się do edukowania szerokiego grona odbiorców energii – powiedział Edward Słoma, Przewodniczący Kapituły Konkursu, Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii.

Wśród wyróżnionych „Platynowym Megawatem” znaleźli się:

•    Justyna Piszczatowska z Redakcji WysokieNapiecie.pl, która otrzymała tytuł Dziennikarza Roku 2016 oraz Wyróżnienie za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej w roku 2016,
•    Wyróżnienie za najlepszą publikację o rynku gazu w roku 2016 przypadło Wojciechowi Jakóbikowi z BiznesAlert.pl
•    Laureatką Wyróżnienia za najlepszą publikację o rynku praw majątkowych w roku 2016, została Malgorzata Dragan z Polskiej Agencji Prasowej.

- GAZ-SYSTEM wraz z Kapitułą i Partnerami Konkursu Platynowe Megawaty realizuje tę samą strategię. Ta strategia to budowanie nowej perspektywy rozwoju dla polskiego rynku energetyki. Realnej zmiany nie osiągniemy bez obiektywnych i rzetelnych dziennikarzy, dbających o wysokie standardy dziennikarstwa i merytoryczną debatę – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Kapituła, w skład której weszli Przedstawiciele Patronów Honorowych oraz Partnerów Konkursu, z wnikliwością oceniła 37 publikacji pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych.

- Edukacja rynku, szczególnie w tak trudnej branży jak energetyka, powinna być priorytetem jej uczestników. Cieszymy się, że wspólnie z Partnerami mamy możliwość promowania profesjonalnego dziennikarstwa. Od mediów w dużej mierze zależy poziom wiedzy i zrozumienia zmian, które zachodzą na rynku. To właśnie dziennikarze są dla nas codziennym źródłem informacji, które analizujemy i wykorzystujemy w naszej pracy każdego dnia. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy przystąpili do Konkursu – powiedział dr Paweł Ostrowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Plebiscyt jest częścią przedsięwzięcia „Platynowe Megawaty”, organizowanego przez Towarową Giełdę Energii od 2010 roku. Nagrody przyznawane są cyklicznie najaktywniejszym spółkom oraz maklerom na giełdowym, hurtowym rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych. W 2014 roku organizator rozszerzył inicjatywę o Konkurs dla mediów, którego celem jest rozwijanie debaty publicznej i szerzenie wiedzy z zakresu energetyki, gazownictwa oraz efektywności energetycznej.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies