Zmiany w składzie Zarządu TGE Drukuj +

W czwartek, 22 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. oddelegowała Panią Dagmarę Gorzelana, Członka Rady Nadzorczej TGE, do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies