Zmiany w składzie RN i Zarządu TGE Drukuj +

W czwartek, 31 sierpnia 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) powołała w skład Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) Piotra Zawistowskiego.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. oddelegowała Marka Wodnickiego, Członka Rady Nadzorczej TGE, od 1 września 2017 r. do pełnienia funkcji Członka Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies