TGE przygotowuje się do samodzielnego działania jako giełda-operator na rynku MRC w modelu PCR Drukuj +

TGE przygotowuje się do samodzielnego działania jako giełda-operator na rynku MRC w modelu PCR

•    Towarowa Giełda Energii przygotowuje się do samodzielnego działania na rynku Multi-Regional Coupling w modelu Price Coupling of Regions na granicy Polski z Litwą i Szwecją.
•    Nowy system SAPRI, firmy NASDAQ, pozwoli TGE na uczestnictwo w projekcie PCR zarówno w roli operatora, jak i koordynatora rynku.
•    TGE jest członkiem rynku MRC od lipca 2015 r., prowadząc obrót na rynku dnia następnego dla połączeń z systemami elektroenergetycznymi Szwecji i Litwy.


W ciągu najbliższych tygodni Towarowa Giełda Energii rozpocznie działalność, jako pełnoprawna giełda koordynator na europejskim rynku MRC. Jest to efekt kilkuletnich przygotowań i współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz Urzędem Regulacji Energetyki. Obecnie trwają prawne i techniczne przygotowania do podjęcia samodzielnego działania TGE na rynku MRC w modelu PCR market coupling na granicy Polski z Litwą i Szwecją z udziałem trzech operatorów sieci przesyłowych (PSE, SvK i LitGrid) oraz dwóch giełd (TGE i Nord Pool). Dzięki nowej funkcjonalności TGE znajdzie się w nielicznej grupie giełd europejskich stwarzając dla siebie możliwość skutecznego konkurowania na rynku usług giełdowych. W przyszłości, podobne rozwiązanie zostanie zastosowane również na pozostałych granicach polskiego systemu energetycznego – prowadzone są obecnie prace projektowe z udziałem kilkunastu podmiotów działających na obszarze rynku Europy Centralnej w Projekcie CORE.

TGE współpracuje z giełdą Nord Pool w zakresie aukcji na energię elektryczną od 2010 r., tj. od momentu wprowadzenia modelu PCR market coupling na połączeniu kablowym SwePol Link ze Szwecją, a następnie na połączeniu LitPol Link z Litwą (grudzień 2015 r.).

W drugim kwartale 2017 r. TGE wspólnie z uczestnikami polskiego rynku testowała zastosowanie nowych systemów informatycznych, aplikacji SAPRI, która dedykowana jest jedynie do obsługi handlu energią w ramach rynku dnia następnego. Pomimo tego, że kalkulacja cen w ramach PCR jest dokonywana w EURO, system SAPRI pozwala na przekazywanie członkom TGE zleceń w walucie PLN.  

Przewidujemy, że nowy system transakcyjny zostanie uruchomiony w listopadzie 2017 r., a o dokładnej dacie uczestnicy zostaną powiadomieni z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

TGE jest częścią wspólnego europejskiego rynku energii (Multi-Regional Coupling) od lipca 2015 roku. MRC to paneuropejski projekt zmierzający do integracji rynków energii elektrycznej w Europie. Polega on na wdrożeniu mechanizmu market coupling dla transgranicznych rynków dnia następnego, przy współpracy giełd energii i operatorów systemu przesyłowego.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies