Podsumowanie września 2017 r. na TGE Drukuj +

Warszawa, 3 października 2017 r.

 

Podsumowanie września 2017 r. na TGE

Wzrost obrotów towarami giełdowymi

Informacja prasowa

  • Wolumen obrotu gazem ziemnym we wrześniu br. wyniósł 13 902 226 MWh, o 146,8 proc. więcej niż we wrześniu roku 2016.
  • Wrześniowy wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł r/r o 6,3 proc., osiągając 12 514 865 MWh.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł we wrześniu br. 3 909 072 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do września roku ubiegłego o 17,1 proc.

 

 

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu br. wyniósł 13 902 226 MWh, co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost r/r (o 146,8 proc.). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 12 498 458 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 168,9 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 403 768 MWh, a więc o 42,4 proc. wyższym niż we wrześniu roku 2016. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 113 912 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 53,4 proc. r/r) oraz 289 856 MWh na RDBg (wzrost o 11,7 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła we wrześniu do poziomu 79,62 zł/MWh, czyli o 7,09 zł/MWh względem sierpnia br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 84,42 zł/MWh, a więc o 3,85 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 12 514 865 MWh i był o 6,3 proc. wyższy niż we wrześniu roku 2016. Na RTT wystąpił wzrost o 10,6 proc. r/r przy wolumenie 10 702 885 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 13,5 proc. do poziomu 1 811 980 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się we wrześniu na poziomie 172,39 zł/MWh - o 8,92 zł/MWh wyższym niż w sierpniu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 166,53 zł/MWh, co oznacza wzrost o 2,81 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w sierpniu. Miesięczna cena kontraktu tego typu nie była tak wysoka od grudnia roku 2015.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł we wrześniu br. 3 909 072 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do września roku ubiegłego o 17,1 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 203 268 MWh, a więc o 1,5 proc. wyższym niż we wrześniu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 52,70 zł/MWh, co oznacza wzrost o 13,75 zł/MWh względem sierpnia br.

Wrześniowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 64 273 MWh. Większość – 44 319 MWh - stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 5,13 zł/MWh, do poziomu 311,58 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 60 313 toe (w tym 59 889 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 3,2 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 191,43 zł/toe, do poziomu 523,42 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

We wrześniu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 42 682 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,49 zł/MWh.

Indeksy cenowe węgla energetycznego

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec sierpnia wyniósł 200,76 PLN/t, co stanowi spadek o 3,66% w stosunku do lipca br., zaś cena za 1 GJ energii spadła o 1,18%, do 9,22 PLN. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 5,78% w tym samym okresie i wynosi 244,66 PLN/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 5,39%, osiągając wartość 10,36 PLN/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku wyniosła 11,98 PLN/t dla PSCMI 1 (wzrost o 6,35%) i 52,61 PLN/t, albo 27,40%, dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła rdr o odpowiednio 0,70 PLN (8,22%) i 2,26 PLN (27,90%).

Wskaźnik cenowy węgla energetycznego zużywanego do produkcji energii elektrycznej wg danych ARE wyniósł w drugim kwartale br. 195,79 PLN/t i 9.36 PLN/GJ. Oznacza to spadek o odpowiednio 1,73% i 2,03% w stosunku do kwartału pierwszego. Rok do roku, wskaźnik ten spadł o 1,02% w ujęciu PLN/t, natomiast pod względem PLN/GJ – wzrósł o 0,21%.

Nowi uczestnicy

Na koniec września 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 70 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 września 2017 r. członkami rejestru było 3 359 podmiotów, we wrześniu przybyło ich 43.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 321 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies