Przypominamy o zmianie czasu z letniego na zimowy Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem czasu letniego w dniu 29 października 2017 r. notowania na sesjach na rynkach z dostawą gazu oraz energii elektrycznej w dobie odwołania czasu letniego będą kształtowały się następująco:

1.    Rynki z dostawą gazu:

Instrumenty o kodzie GAS_BASE_28-10-17, SGT_BASE_28-10-17 oraz GAS_WEEKEND_43-17

Nominacje dotyczące dostawy gazu w dobie zmiany czasu będą zgłaszane w dniu 27 października 2017r.
·         Instrument GAS_BASE_28-10-17 (dostawa od godz. 06:00 28-10-17 do godz. 06:00 29-10-17) odpowiada 25 MWh gazu.
·         Instrument SGT_BASE_28-10-17 (dostawa od godz. 06:00 28-10-17 do godz. 06:00 29-10-17) odpowiada 25 MWh gazu.
·         Instrument GAS_WEEKEND_43-17 (dostawa od godz. 06:00 28-10-17 do godz. 06:00 30-10-17) odpowiada 49 MWh gazu.

Instrumenty o kodzie RDBG_29-10-17_H…

W notowaniu będzie dodatkowy instrument o kodzie RDBG_29-10-17_H03a.
Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym X-Stream Trading oraz w systemie rozliczeniowym X-Stream Clearing.

2.    Rynki z dostawą energii elektrycznej:

Umowy sprzedaży energii dotyczące dostawy energii elektrycznej w dobie zmiany czasu będą zgłaszane w dniu 28 października 2017 r.

Instrumenty o kodzie RDN_29-10-17_H..; RDK_29-10-17_H..; RDS7_29-10-2017_H.. i RDB1_29-10-17_H..

W notowaniu będą dodatkowe instrumenty o kodzie RDN_29-10-17_H02a; RDK_29-10-17_H02a; RDS7_29-10-2017_H02a i RDB1_29-10-17_H02a

Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Condico Trade, X-Stream Trading oraz w systemie rozliczeniowym X-Stream Clearing.

Instrumenty o kodzie RDS7_29-10-2017_H..

W systemie notującym będzie dodatkowy instrument o kodzie RDS7_29-10-2017_H02a. Uwaga: instrument ten będzie aktywny.
Na instrument o kodzie RDS7_29-10-2017_H02a będzie można składać zlecenia. Każdy instrument o kodzie RDS7_29-10-2017_HGG będzie traktowany indywidulanie.
Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Condico Trade, X-Stream Trading oraz w systemie rozliczeniowym X-Stream Clearing.

Sposób oznaczenia dodatkowego instrumentu w systemach w dobie odwołania czasu letniego

Czynność

    Instrumenty

RDN_29-10-17_H..
RDK_29-10-17_H..
RDB1_29-10-17_H..
RDS7_29-10-2017_H..

 

Składanie zleceń

02a

Wyniki w systemie notującym

02a

Wyniki w systemie rozliczeniowym

02a

Grafikowanie w systemie rozliczeniowym

02a


Aktualizacja grafików

W systemie rozliczeniowym w zakładce Grafikowanie RDN, dla transakcji zawartych na instrumentach RDN_29-10-17_H02a; RDK_29-10-17_H02a i RDS7_29-10-2017_H02a, dodatkowa godzina będzie oznaczona jako 02a.
Dla Członków Giełdy dokonujących zgłoszenia umów sprzedaży energii (ZUSE) dla więcej niż jednej jednostki grafikowej zmiana grafiku będzie możliwa na dotychczasowych zasadach: w systemie rozliczeniowym (manualnie) lub w aplikacji pomocniczej Aplus (przez wysłanie pliku), przy czym należy zwrócić uwagę na prawidłową składnię pliku:
Kod jednostki grafikowej; ilość energii w godzinie 1; ............; ilość energii w godzinie 24; ilość energii w godzinie 2a.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies