Zmiany w Regulaminie RŚP Drukuj +

Uprzejmie informujemy, że w Zarząd TGE podjął decyzję o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie RŚP.

Modyfikacja Regulaminu związana jest z doprecyzowaniem treści paragrafu 15. ust 1. oraz ust. 2. dotyczącego przeksięgowań.

Nowy Regulamin RŚP wchodzi w życie 3 listopada 2017 roku i jest dostępny na stronie internetowej TGE, pod adresem https://tge.pl/pl/56/dokumenty.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies