Podsumowanie października 2017 r. na TGE Drukuj +

Kolejny miesiąc wzrostu obrotów towarami giełdowymi

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym w październiku br. wyniósł 15 719 499 MWh, o 78,6 proc. więcej niż w październiku roku 2016.
•    Październikowy wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł r/r o 9,9 proc., osiągając 13 170 702 MWh.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 575 796 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do października roku ubiegłego o 30,1 proc.


Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 15 719 499 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 78,6 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 13 918 534 MWh gazu, co oznacza ponad dwukrotny wzrost r/r - o 115,9 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 800 965 MWh, a więc o 23,5 proc. niższym niż w październiku roku 2016. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 302 778 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 31,4 proc. r/r) oraz 498 187 MWh na RDBg (wzrost o 9,7 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w październiku do poziomu 80,92 zł/MWh, czyli o 0,67 zł/MWh względem września br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 84,69 zł/MWh, o 0,27 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 13 170 702 MWh i był o 9,9 proc. wyższy niż w październiku roku 2016. Na RTT wystąpił wzrost o 13,2 proc. r/r przy wolumenie 11 062 471 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 4,7 proc. do poziomu 2 108 231 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w październiku na poziomie 173,77 zł/MWh - o 1,38 zł/MWh wyższym niż we wrześniu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 172,64 zł/MWh, co oznacza wzrost o 6,11 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu we wrześniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 575 796 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do października roku ubiegłego o 30,1 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 179 686 MWh, czyli o 28,9 proc. wyższym niż w październiku roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 44,10 zł/MWh, co oznacza spadek o 8,60 zł/MWh względem września br.

Październikowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 82 809 MWh – o 121,7 proc. wyższym niż w październiku roku ubiegłego. Większość – 52 871 MWh - stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 1,86 zł/MWh, do poziomu 313,44 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 48 012 toe (w tym 43 616 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 30,7 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 27,15 zł/toe, do poziomu 496,27 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W październiku 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 53 401 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,59 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec września wyniósł 206,17 PLN/t, co stanowi wzrost o 2,69% w stosunku do sierpnia br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 1,84%, do 9,39 PLN. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 2,86% w tym samym okresie i wynosi 237,66 PLN/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 3,19%, osiągając wartość 10,03 PLN/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do września ubiegłego roku wyniosła 6,67 PLN/t dla PSCMI 1 (wzrost o 3,34%) i 38,16 PLN/t, albo 19,13%, dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła rdr o odpowiednio 0,48 PLN (5,39%) i 1,60 PLN (18,98%).

Nowi uczestnicy

Na koniec października 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 podmioty.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 października 2017 r. członkami rejestru było 3 385 podmiotów, w październiku przybyło ich 26.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają 323 podmioty.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies