Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE Drukuj +

Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE
Kolejny miesiąc wysokich obrotów na rynku terminowym

•    Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu gazem ziemnym w listopadzie br. wyniósł 12 522 424 MWh, co oznacza wzrost r/r o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.
•    Listopadowy wolumen obrotu energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym wzrósł r/r o 16,3 proc., osiągając 8 603 142 MWh.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 3 820 274 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do listopada roku ubiegłego o 13,4 proc.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 14 701 241 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 7,0 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 12 522 424 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 2,1 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 178 217 MWh, a więc o 38,5 proc. niższym niż w listopadzie roku 2016. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 760 496 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 40,1 proc. r/r) oraz 418 321 MWh na RDBg (spadek o 30,8 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w listopadzie do poziomu 91,96 zł/MWh, czyli o 11,67 zł/MWh względem października br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 86,95 zł/MWh, a więc o 2,26 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 10 711 057 MWh i był o 8,8 proc. wyższy niż w listopadzie roku 2016. Na RTT wystąpił wzrost o 16,3 proc. r/r przy wolumenie 8 603 142 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 14,0 proc. do poziomu 2 107 915 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w listopadzie na poziomie 171,82 zł/MWh - o 1,95 zł/MWh niższym niż w październiku br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 174,20 zł/MWh, co oznacza wzrost o 1,56 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w październiku.
 
Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 3 820 274 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do listopada roku ubiegłego o 13,4 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 887 763 MWh, a więc o 85,3 proc. wyższym niż w listopadzie roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 41,80 zł/MWh, co oznacza spadek o 2,30 zł/MWh względem października br.

Listopadowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 51 778 MWh – o 94,7 proc. wyższym niż w listopadzie roku ubiegłego. Większość – 34 109 MWh - stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 3,04 zł/MWh, do poziomu 316,48 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 50 677 toe (w tym 48 026 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 8,3 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 27,14 zł/toe, do poziomu 469,13 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W listopadzie 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 94 867 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,63 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec października wyniósł 208,75 zł/t, co stanowi wzrost o 1,25% w stosunku do września br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,54%, do 9,45 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 6,68% w tym samym okresie i wynosi 253,53 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 3,89%, osiągając wartość 10,03 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do października ubiegłego roku wyniosła 13,19 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 10%) i 44,78 zł/t, albo 24,95%, dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,88 zł/GJ (10,27%) i 1,88 zł/GJ (22,01%).

Nowi uczestnicy

Na koniec listopada 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 listopada 2017 r. członkami rejestru było 3 421 podmiotów, w listopadzie przybyło ich 35.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 326 podmiotów.

Komunikat prasowy (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies