Okres promocyjny w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 12 grudnia 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek opłat w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia do dnia 31.12.2018.

Czas obowiązywania okresu promocyjnego obowiązuje w okresie 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Tabelę opłat mogą Państwo znaleźć w pliku „Aktualna tabela opłat rejestrowych” klikając w link: https://www.tge.pl/pl/478/dokumenty

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies