Okres promocyjny w Rejestrze Świadectw Pochodzenia Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 12 grudnia 2017r. podjął decyzję o przedłużeniu zwolnienia z opłat za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz  zwolnienia z opłat za wystawienie praw majątkowych. Promocja dotyczy świadectw pochodzenia z OZE wydanych wytwórcom zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy elektrycznej nie przekraczającej 5 MW.

Czas obowiązywania okresu promocyjnego obowiązuje w okresie 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Tabelę opłat mogą Państwo znaleźć na stronie 10 w Regulaminie RŚP, klikając w link: https://tge.pl/pl/56/dokumenty

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies