5 lat giełdowego rynku gazu Drukuj +

5 lat giełdowego rynku gazu

•    20 grudnia 2017 r. Towarowa Giełda Energii obchodzi jubileusz 5-lecia giełdowego rynku gazu.
•    Wolumen obrotu na rynkach spot oraz rynku terminowym towarowym w latach 2012-2017 osiągnął poziom 469,8 TWh.
•    Na giełdowym rynku gazu działa obecnie 111 podmiotów.

20 grudnia 2017 r. Towarowa Giełda Energii obchodzi jubileusz 5-lecia giełdowego rynku gazu. Działająca od 5 lat giełda gazu jest świadectwem wyraźnego postępu transformacji rynku gazu w Polsce. Stworzony został bowiem bezpieczny i transparenty mechanizm kreowania podstawowej wartości dla rynku jakim jest cena oraz klarowne i równe dla wszystkich zasady dostępu i uczestnictwa w rynku. Giełda wniosła to czego przez poprzednie lata brakowało – punkt odniesienia dla wszystkich uczestników rynku. Dzięki koncentracji handlu w jednym miejscu możliwa jest swobodna gra sił rynkowych.

„Rynek gazu w Polsce od początku istnienia Urzędu Regulacji Energetyki jest jednym z głównych obszarów zabiegów i działań Regulatora. Bez wątpienia milowym krokiem dla rozwoju rynku było uruchomienie 5 lat temu giełdy gazu na Towarowej Giełdzie Energii.
Należy pamiętać, że obligo giełdowe gwarantuje płynność rynku hurtowego, a konkurencja na rynku detalicznym może tworzyć się także w oparciu o podaż gazu z giełdy. Dla Prezesa URE jako regulatora rynku gazu, którego misją jest tworzenie równowagi pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcą końcowym, także w gospodarstwach domowych, istotną sprawą jest rozwój konkurencji, który w dużej mierze zależy od różnic pomiędzy cenami hurtowymi a detalicznymi. Dlatego też Prezes URE jest tak aktywnie zaangażowany w rozwój giełdy towarowej w Polsce.
Jako Prezes URE życzę giełdzie gazu na Towarowej Giełdzie Energii, jako bliskiemu współpracownikowi polskiego regulatora rynków energii i gazu, dalszego rozwoju tego segmentu giełdy jako niezbędnego elementu na mapie gospodarczej Polski” – powiedział Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W ciągu 5 lat giełda gazu stała się ważnym i integralnym elementem rynku gazu ziemnego w Polsce. Jest miejscem gwarantującym bezpieczny i transparenty handel. Dowodem na to są rosnące z roku na rok obroty. W połowie grudnia 2017 r. wolumen obrotu błękitnym paliwem na rynkach spot oraz rynku terminowym towarowym wyniósł 136,01 TWh, a łącznie w latach 2012-2017 osiągnął poziom 469,8 TWh. Suma wszystkich transakcji zawartych na giełdzie gazu na przestrzeni jej działania wyniosła 244 656.

Do giełdy gazu dołączają kolejni uczestnicy. W 2014 roku na rynkach gazu prowadzonych przez TGE działało 54 członków, w grudniu br. mamy już 111 podmiotów.

 „Giełda gazu przez ostatnie 5 lat swojego istnienia udowodniła, że jest instytucją służącą rynkowi. O powodzeniu rynku giełdowego świadczy rosnące grono członków oraz wzrastające obroty. Ten sukces nie byłby jednak możliwy bez zaangażowania uczestników rynku, dzięki którym giełda spełnia obecnie rolę płynnego centrum handlu hurtowego w Polsce. Ich zaufanie jest dla nas najcenniejszym aktywem” – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Z okazji jubileuszu Towarowa Giełda Energii zorganizowała debatę „Przyszłość rynku gazu – perspektywy rozwoju Polski jako rynku regionalnego”, w której wzięli udział:

Michał Kurtyka - Wiceminister Energii, Piotr Woźniak – Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Iwona Ustach – Wiceprezes Zarządu Noble Securities, Małgorzata Kozak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich Urzędu Regulacji Energetyki, Andrzej Kalinowski – Prezes Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Dyskusja toczyła się wokół roli giełdy w procesie rozwoju rynku gazu oraz jej znaczenia dla bezpieczeństwa transakcyjnego. Poruszony został także temat umacniania płynności i dalszej koncentracji handlu na giełdzie. Debata objęła wymianę poglądów dotyczących kwestii optymalnej strategii dla giełdy jako regionalnego centrum kształtowania ceny referencyjnej.

Informacja prasowa (pdf).


Fotorelacja

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies