Podsumowanie lutego 2018 r. na TGE Drukuj +

Znaczny wzrost obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w porównaniu z rokiem ubiegłym

•    Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w lutym 7 072 569 MWh, co oznacza wzrost o 71,4 proc. w stosunku do lutego roku ubiegłego.
•    Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu wolumen ukształtował się na poziomie 4 177 837 MWh, a więc o 67,6 proc. wyższym niż w lutym roku 2017.
•    Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 62 418 toe, co oznacza wzrost o 81,7 proc. r/r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 9 200 122 MWh i był o 47,1 proc. wyższy niż w lutym roku 2017. Na RTT wystąpił wzrost o 71,4 proc. r/r przy wolumenie 7 072 569 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen był o 244 MWh wyższy niż rok temu i wyniósł 2 127 553 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lutym na poziomie 195,39 zł/MWh - o 31,44 zł/MWh wyższym niż w styczniu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 177,78 zł/MWh, co oznacza spadek o 1,70 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w styczniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lutym br. wyniósł 9 381 768 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 7,7 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 5 203 931 MWh gazu, co oznacza spadek r/r o 32,1 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 4 177 837 MWh, a więc o 67,6 proc. wyższym niż w lutym roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 3 440 448 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 61,5 proc. r/r) oraz 737 389 MWh na RDBg (wzrost o 103,6 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w lutym br. do poziomu 102,58 zł/MWh, czyli o 17,27 zł/MWh względem stycznia 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 81,16 zł/MWh, a więc o 3,90 zł/MWh mniej niż w styczniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 3 478 850 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do lutego roku ubiegłego o 25,3 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 973 059 MWh, a więc o 24,3 proc. wyższym niż w lutym roku 2017. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 61,96 zł/MWh, co oznacza wzrost o 12,91 zł/MWh względem stycznia 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 62 418 toe (w tym 58 880 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 81,7 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 275,47 zł/toe, do poziomu 833,50 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W lutym 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 319 413 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,54 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec stycznia 2018 r. wyniósł 226,76 zł/t, co stanowi wzrost o 6,63 proc. w stosunku do grudnia 2017 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 7,99 proc., do 10,41 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych wzrósł o 5,56 proc. w tym samym okresie i wynosi 289,04 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 6,45 proc., osiągając wartość 12,04 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do stycznia 2017 r. wyniosła 28,38 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 14,31 proc.) oraz 68,86 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost o 31,27 proc.).

W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,49 zł/GJ (16,70 proc.) i 2,71 zł/GJ (29,05 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec lutego 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 28 lutego 2018 r. członkami rejestru było 3 496 podmiotów, w lutym przybyło ich 30.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 340 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies