Sierpień 2010 Drukuj +

18-08-10 Vattenfall Energy Trading pierwszym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

Vattenfall Energy Trading podpisał umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora rynku. Spółka będzie pierwszym animatorem po wejściu w życie tzw. obliga giełdowego. Do zadań animatora należy utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży dla instrumentów notowanych na rynkach TGE zgodnie z warunkami określonymi przez giełdę.

więcej

16-08-10 Domy maklerskie na Towarowej Giełdzie Energii

Dzięki nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 9 sierpnia br. i zmianie ustawy o akcyzie, wszystkie domy maklerskie mogą zostać członkami Towarowej Giełdy Energii i reprezentować swoich klientów na Rynku Dnia Następnego (RDN) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT). Pierwszymi członkami RDN i RTT są domy maklerskie BOŚ i NOBLE Securities.

więcej

13-08-10 W sprawie obniżenia opłat giełdowych dla Członków Giełdy pełniących funkcję animatora rynku

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. ("Regulamin Giełdy"), postanawia obniżyć opłaty giełdowe dla Członków Giełdy pełniących funkcję animatora rynku

więcej

06-08-10 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 2/RTT-A/2010

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 31.08.2010 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 2/RTT-A/2010, której przedmiotem będzie energia elektryczna w dostawie pasmowej, tzn. o równej mocy w każdej godzinie doby w okresie od 1.01.2011 r. – 31.12.2011 r. (Instrument BASE-A_Y-11)* o mocy 100 MW.

więcej

06-08-10 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 3/RTT-A/2010

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 2.09.2010 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 3/RTT-A/2010, której przedmiotem będzie energia elektryczna w dostawie szczytowej, tzn. o równej mocy w w dni robocze w godzinach 07:00 do 22:00 w okresie od 1.01.2011 r. – 31.12.2011 r. (Instrument PEAK5-A_Y-11)* o mocy 100 MW.

więcej

05-08-10 Pierwsza aukcja sprzedaży energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś na Towarowej Giełdzie Energii odbyła się pierwsza aukcja sprzedaży 876.000 MWh energii elektrycznej w dostawie pasmowej w roku 2011.  Jest to pierwsza tego typu aukcja, która od samego początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników rynku i prasy. W aukcji po stronie popytowej wzięło udział 11 Członków Giełdy, a wolumen w złożonych zleceniach kupna przekroczył podaż i wyniósł aż 4.599.000 MWh.

więcej

04-08-10 Rekordowe obroty energią elektryczną na TGE w lipcu 2010 roku

Obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego i Rynku Terminowym Towarowym wyniósł 1 893 473 MWh. Lipiec, mimo okresu wakacyjnego, okazał się najlepszym miesiącem pod względem wolumenu od początku istnienia TGE na rynku energii elektrycznej w Polsce.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies