Sierpień 2014 Drukuj +

21-08-14 Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance TGE S.A. członkiem ESMA Commodity Derivatives Task Force

Nowe regulacje rynku finansowego, jak EMIR, MiFID II, czy MAR mają bezpośredni, znaczący wpływ na obrót derywatami towarowymi. Grupa Robocza Commodity Derivatives Task Force CWG powstała w listopadzie 2011 r. Jej zadaniem jest wspieranie ESMA w procesie legislacyjnym poprzez projektowanie rekomendacji dla Komisji Europejskiej, a także przygotowanie standardów technicznych, czy dodatkowych opinii dla instytucji europejskich.

więcej

19-08-14 Zmiana Warunków obrotu dla kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmianę Warunków obrotu dla kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz, polegającą na uwzględnieniu nowego brzmienia „Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”, określonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

więcej

11-08-14 Podsumowanie lipca 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii - rekordowe obroty na rynku terminowym oraz dalszy spadek cen paliwa

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w lipcu 2014 r. na rynkach gazu wraz
    z aukcjami wyniósł rekordowe 5 268 859 MWh – 78-krotny wzrost r/r. oraz wzrost o 132 proc m/m.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 146 498 MWh - wzrost o 59 proc. m/m oraz o 396 proc. r/r. Średnia miesięczna cena gazu na RDNg wyniosła 71,22 PLN/MWh
    i była niższa o 1,74 PLN/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
  • Na rynku terminowym w lipcu br. odnotowano rekordowy wolumen obrotu, który wyniósł 5 122 361 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 134-krotnie, natomiast w odniesieniu do czerwca br. (2 178 483 MWh) zwiększyły się o 135 proc.
więcej

08-08-14 PGNiG Obrót Detaliczny w gronie członków TGE

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny została bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii. PGNiG Obrót Detaliczny będzie kupować paliwo na giełdzie i sprzedawać je klientom zużywającym mniej niż 25 mln m3 gazu rocznie, w tym wszystkim gospodarstwom domowym.

więcej

07-08-14 Podsumowanie lipca 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej oraz Rynek Praw Majątkowych

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w lipcu 2014 r. wyniósł 18 252 887 MWh, co oznacza wzrost o 1,15 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 962 952 MWh – wzrost o 12,02 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 212,13 zł/MWh – wzrost m/m o 31,44 zł.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 16 282 014 MWh – spadek o 0,04 proc. w skali rok do roku.
więcej

07-08-14 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. nowym członkiem TGE S.A.

W dniu 6 sierpnia 2014 r. przyznano spółce PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. status Członka Giełdy.

więcej

04-08-14 Polska Spółka Gazownictwa dołącza do grona członków TGE

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podpisała umowę, w ramach której stała się bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii.

więcej

01-08-14 Kolejni uczestnicy rynku gazu - SIME Polska Sp. z o.o. na Towarowej Giełdzie Energii

Spółka SIME Polska Sp. z o.o. podpisała umowę, w ramach której została bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies