Sierpień 2015 Drukuj +

26-08-15 Przewodnik raportowania obowiązków REMIT na TGE

Towarowa Giełda Energii opublikowała przewodnik dotyczący raportowania obowiązków REMIT na TGE.

więcej

25-08-15 Komunikaty ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 49/RTT-A/2015, 50/RTT-A/2015, 51/RTT-A/2015, 52/RTT-A/2015, 53/RTT-A/2015, 54/RTT-A/2015, 55/RTT-A/2015, 56/RTT-A/2015,

We wrześniu 2015 r. zostaną przeprowadzone kolejne aukcje sprzedaży

więcej

14-08-15 Platforma do raportowania transakcji RRM Towarowej Giełdy Energii już na liście ACER

Towarowa Giełda Energii znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami REMIT. Unikalny kod identyfikacyjny dla TGE RRM to B00001020.PL. Według Rozporządzenia wykonawczego do REMIT obowiązek raportowania danych transakcyjnych dotyczących kontraktów zawieranych poprzez zorganizowane platformy obrotu wchodzi w życie 7 października 2015 r.

więcej

14-08-15 Komunikaty ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 35/RTT-A/2015, 36/RTT-A/2015, 37/RTT-A/2015, 38/RTT-A/2015, 39/RTT-A/2015, 40/RTT-A/2015, 41/RTT-A/2015, 42/RTT-A/2015, 43/RTT-A/2015, 44/RTT-A/2015, 45/RTT-A/2015, 46/RTT-A/2015, 47/RTT-A/2015, 48/RTT-A/2015

W sierpniu i we wrześniu 2015 r. zostaną przeprowadzone kolejne aukcje sprzedaży

więcej

13-08-15 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 34RTT-A/2015

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 19.08.2015 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 34/RTT-A/2015, której przedmiotem będzie energia elektryczna.

więcej

12-08-15 Podsumowanie lipca 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w lipcu 2015 r. wyniósł 13 215 974 MWh, co oznacza wzrost o 6,95 proc. w stosunku do czerwca 2015 r.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 11 202 220 MWh – wzrost o 5,42 proc. w porównaniu z czerwcem 2015 r. 
  • Na rynku spot obroty osiągnęły wartość 2 013 754 MWh, co oznacza wzrost o 16,34 proc. m/m (1 730 846 MWh w czerwcu br.)
więcej

11-08-15 Maciej Piotrowski dołączył do Zarządu TGE

Maciej Piotrowski został Wiceprezesem Zarządu Towarowej Giełdy Energii. Zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu TGE, udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 4 sierpnia 2015 r.

więcej

11-08-15 Rekordowe wyniki na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii w lipcu 2015 roku

Lipiec był najlepszym miesiącem pod względem obrotów na rynku gazu ziemnego w 2015 r. Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w lipcu 2015 r. wyniósł 15 917 398 MWh. Oznacza to 3-krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku oraz wzrost o 124,21 proc. w ujęciu miesięcznym. 

więcej

04-08-15 Komunikaty ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 27/RTT-A/2015, 288/RTT-A/2015, 29/RTT-A/2015, 30/RTT-A/2015, 31/RTT-A/2015, 32/RTT-A/2015, 33/RTT-A/2015

W sierpniu 2015 r. zostaną przeprowadzone kolejne aukcje sprzedaży. Planowane aukcje

więcej

04-08-15 Towarowa Giełda Energii uzyskała status Członka europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC)

  • Komitet Sterujący Multi-Regional Coupling potwierdził w lipcu br. pełne członkostwo TGE w rynku MRC
  • TGE podpisała Umowę Akcesyjną do umowy Multi-Regional Market Coupling Day Ahead Operations Agreement (DAOA) – Umowy Operacyjnej Rynku Dnia Następnego, która zapewnia współpracę 10 giełd energii i 21 operatorów systemów przesyłowych oraz jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa TGE w budowie rynku europejskiego w modelu opracowanym w Projekcie Price Coupling of Regions (PCR)
  • Status członka rynku MRC i udział w Projekcie PCR, to dla TGE możliwość aktywnego i pełnowymiarowego uczestnictwa w projektach rynków regionalnych oraz implementacji unijnych mechanizmów rynku energii elektrycznej we współpracy z giełdami Europy Zachodniej
więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies