Sierpień 2017 Drukuj +

02-08-17 Podsumowanie lipca 2017 r. na TGE

Rekordowe obroty na rynku gazu ziemnego oraz wzrost obrotów na rynku energii elektrycznej

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym w lipcu był dotychczas największym w roku 2017 r. Łącznie wyniósł 15 131 007 MWh, o 225,7 proc. więcej niż w lipcu roku 2016.
•    Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w lipcu 8 643 035 MWh i był o 2,6 proc. wyższy względem lipca roku ubiegłego.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lipcu br. 4 875 805 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do lipca roku ubiegłego o 59,9 proc.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies