Zmiany w Regulaminie RGP Drukuj +

Uprzejmie informujemy, że w Zarząd TGE podjął decyzję o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie RGP.

Modyfikacja Regulaminu związana jest z doprecyzowaniem nazwy regulaminu, nazwy opłaty związanej z przeksięgowaniem oraz zmianami we wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego.

Nowy Regulamin RGP wchodzi w życie 22 marca 2018 roku i jest dostępny na stronie internetowej TGE, pod adresem https://www.tge.pl/pl/478/dokumenty

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies