Podsumowanie marca 2018 r. na TGE Drukuj +

Podsumowanie marca 2018 r. na TGE

Najwyższy wolumen obrotu energią elektryczną od 2015 roku

• Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w marcu 17 891 673 MWh, co oznacza ponad trzykrotny (o 221,0 proc.) wzrost w stosunku do marca roku ubiegłego. Był to najlepszy miesiąc pod względem wolumenu obrotu energią elektryczną na TGE od listopada 2015 r.
• Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu wolumen ukształtował się na poziomie 4 290 592 MWh, a więc o 87,5 proc. wyższym niż w marcu roku 2017.
• Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 26 172 toe, co oznacza wzrost o 79,4 proc. r/r.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 20 457 571 MWh i był o 164,4 proc. wyższy niż w marcu roku 2017. Na RTT nastąpił wzrost o 221,0 proc. r/r przy wolumenie 17 891 673 MWh. Stanowi to najwyższy poziom obrotów na tych rynkach od listopada 2015 r. Z kolei na rynku spot wolumen był wyższy r/r o 18,5 proc. i - wynosząc 2 565 898 MWh - najwyższy od grudnia 2016 r.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w marcu na poziomie 203,68 zł/MWh - o 8,29 zł/MWh wyższym niż w lutym br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 190,33 zł/MWh, co oznacza wzrost o 12,55 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w lutym.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w marcu br. wyniósł 9 411 773 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 28,1 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 5 121 181 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 1,2 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 4 290 592 MWh, a więc o 87,5 proc. wyższym niż w marcu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 3 481 176 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 90,3 proc. r/r) oraz 809 416 MWh na RDBg (wzrost o 76,5 proc. r/r). Był to zdecydowanie najlepszy kwartał w historii obrotów na Rynku Dnia Bieżącego gazu, na który złożyły się trzy najlepsze dotychczas pod względem wolumenu miesiące w historii notowań na tym rynku.

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w marcu br. do poziomu 118,55 zł/MWh, czyli o 15,97 zł/MWh względem lutego 2018 r. Wyższa miesięczna cena na rynku spot gazu ziemnego miała miejsce jedynie 5 lat temu – w marcu 2013 roku. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 82,62 zł/MWh, a więc o 1,46 zł/MWh więcej niż w lutym.

 Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 6 943 115 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do marca roku ubiegłego o 14,5 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 683 658 MWh, a więc o 6,0 proc. wyższym niż w marcu roku 2017. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 71,85 zł/MWh, co oznacza wzrost o 9,89 zł/MWh względem lutego 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 26 172 toe (w tym 17 489 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 79,4 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 158,51 zł/toe, do poziomu 674,99 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W marcu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 479 061 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,47 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec lutego 2018 r. wyniósł 228,22 zł/t, co stanowi wzrost o 0,64 proc. w stosunku do stycznia, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,67 proc., do 10,48 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 3,50 proc. w tym samym okresie i wynosi 299,16 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,99 proc., osiągając wartość 12,40 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do lutego 2017 roku wyniosła 29,62 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 14,91 proc.) oraz 71,69 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost 31,52 proc.).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,55 zł/GJ (17,36 proc.) i 2,80 zł/GJ (29,17 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec marca 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 73 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 marca 2018 r. członkami rejestru było 3 541 podmiotów, w marcu przybyło ich 46.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 360 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies