TGE oraz IRGiT uhonorowały branżę energetyczną. Drukuj +

Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych uhonorowały branżę energetyczną.
Platynowe Megawaty oraz Rozrachunki w rękach laureatów.

•    19 kwietnia br., podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2017, Towarowa Giełda Energii po raz ósmy wyróżniła najaktywniejsze podmioty oraz maklerów działających na parkiecie TGE, natomiast Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wręczyła doroczne „Rozrachunki“.
•    Dotychczas TGE przyznała 90 „Platynowych Megawatów“, w tym 52 statuetki trafiły do przedsiębiorstw energetycznych oraz domów maklerskich, natomiast 38 do maklerów.

„Rok 2017 obfitował w wyzwania, z którymi musiała zmierzyć się nie tylko Giełda, ale także cały rynek, w szczególności nasi Członkowie. Prowadziliśmy konsultacje dotyczące kształtu rynków prowadzonych przez TGE po implementacji dyrektywy MiFID 2, dostosowaliśmy nasze systemy do standardów światowych, rozpoczęliśmy także działalność jako giełda–operator na europejskim rynku MRC. Cieszę się, że udało nam się wspólnie wypracować satysfakcjonujące rozwiązania, jest to dowód na to, że nie tylko checmy ze sobą rozmawiać, ale także na to, że rynek nam ufa. W imieniu Zarządu oraz zaangażowanego zespołu TGE serdecznie dziękuję za współpracę, dołożymy wszelkich starań, aby w obecnym roku stworzyć Państwu jak najlepsze warunki rozwoju. Gratuluję jednoczesnie wszystkim Laureatom „Platynowych Megawatów“ – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Laureaci „Platynowych Megawatów” w kategorii rynek energii elektrycznej:

•    TAURON Polska Energia S.A. – za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2017.
•    PGE Dom Maklerski S.A. – za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w roku 2017.

Laureaci „Platynowych Megawatów” w kategorii rynek gazu ziemnego:

•    PGNiG S.A. – za największą aktywność na rynkach gazu wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2017.
•    Dom Maklerski BOŚ S.A. - za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2017.

Laureaci „Platynowych Megawatów” w kategorii rynek praw majątkowych:

•    PGE Energia Ciepła S.A. – za największą aktywność na rynku praw majątkowych wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2017.
•    NOBLE  Securities S.A. – za największą aktywność na rynku praw majątkowych wśród domów maklerskich w roku 2017.

Laureaci „Platynowych Megawatów” w kategorii obrót międzynarodowy:

•    ENERGA Obrót S.A. – za największą aktywność w obrocie międzynarodowym w roku 2017.

Tradycyjnie zostały również przyznane wyróżnienia dla najlepszych maklerów działających na rynkach Towarowej Giełdy Energii.

Laureaci „Platynowych Megawatów” w kategorii makler roku:

•    Adam Leśniak (Eniq Sp. z o.o.) – za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego w roku 2017.
•    Piotr Trendowski (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) – za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu w roku 2017.
•    Tomasz Czuber (Dom Maklerski BOŚ S.A.) – za najwyższy poziom realizacji zleceń na sesjach Rynku Praw Majątkowych w roku 2017.
•    Judyta Skowrońska (PGNiG S.A., Oddział Obrotu Hurtowego) – za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na gaz w roku 2017.
•    Ewa Zaborowska (TAURON Polska Energia S.A.) – za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2017.
•    Agnieszka Paska (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) – za najwyższy poziom realizacji zleceń w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w roku 2017.

Towarowa Giełda Energii przyznała także dwie dodatkowe statuetki, które otrzymali:

•    Grzegorz Gancarczyk (DM BOŚ S.A.) – za największą aktywność w testach podczas procesu wdrażania systemów informatycznych na TGE.
•    Marek Szymkowiak (Polski Dom Maklerski S.A.) za największą aktywność
w pozyskaniu podmiotów w zakresie efektywności energetycznej.

"W tym roku Izba po raz pierwszy wyróżniła Członków działających za pośrednictwem domów maklerskich. To właśnie oni stają się coraz ważniejszym elementem rynku oraz generują coraz większe obroty, co przyjmujemy z zadowoleniem i chcemy nagrodzić" - powiedział Andrzej Kalinowski, Prezes Zarządu Izby.

Wartym zauważenia jest również najlepszy debiutant na rynku gazu - szwajcarska firma Axpo Trading AG. Wiceprezes Zarządu Izby Seweryn Szwarocki podkreślił, że "jest to potwierdzenie aktywności Grupy poza granicami Polski, a jednocześnie dowód na atrakcyjność naszego rynku i oferty TGE/IRGiT dla zagranicznych partnerów".

Laureaci „Rozrachunków” w kategorii najlepsze zarządzanie środkami niepieniężnymi w roku 2017:

•    innogy Polska S.A.

Laureaci „Rozrachunków” w kategorii debiut roku 2017:

•    ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. za debiut na rynku energii.
•    Axpo Trading AG za debiut na rynku gazu.

Laureaci wyróżnień w kategorii najaktywniejszy klient domu maklerskiego w roku 2017:

•    Hermes Energy Group S.A. za działalność na rynku gazu w roku 2017
•    CEZ Chorzów S.A. za działalność na rynku energii elektrycznej w roku 2017

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies