Zgoda KNF na objęcie przez Piotra Listwonia stanowiska Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br. jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii, polegającej na powołaniu w skład Zarządu Piotra Listwonia. Piotr Listwoń będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

21 lutego 2018 r.  Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. powołała Piotra Listwonia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Powołanie było warunkowane zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

Obecnie Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. funkcjonuje w składzie:
Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu,
Paweł Ostrowski – Wiceprezes Zarządu,
Piotr Listwoń – Wiceprezes Zarządu.

Piotr Listwoń związany jest z Grupą Kapitałową Towarowej Giełdy Energii od 2008 r., początkowo jako pracownik Departamentu Notowań, następnie jako członek zespołu, którego zadaniem było uruchomienie działalności operacyjnej giełdowej izby rozrachunkowej oraz izby rozliczeniowej i rozrachunkowej. W latach 2010-2014 obejmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu Rozliczeń i Rozrachunku w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., a od 2014 r. jako Dyrektor Działu, gdzie kierował pracami m.in. nad wdrożeniem nowego modelu rozrachunku finansowego opartego o współpracę Izby z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. oraz największymi bankami w Polsce przy obsłudze płatności wynikających z rozliczonych transakcji. Od 2013 r. pełnił w IRGiT jednocześnie funkcję Dyrektora Rozwoju Współpracy Międzynarodowej. W latach 2011-2018 reprezentował IRGiT na plenarnych spotkaniach stowarzyszenia europejskich izb rozliczeniowych CCP - EACH.

Piotr Listwoń jest absolwentem wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA. Posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie obrotu, rozliczeń rynków terminowych towarowych, rynku instrumentów finansowych oraz rozliczeń transakcji z market coupling, PCR.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies