Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2018 r. Drukuj +

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2018 r.
Najwyższy poziom obrotów prawami majątkowymi od 5 lat

•    Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju br.
18 237 203 MWh i był o 108,0 proc. wyższy niż w maju roku 2017. Na RTT nastąpił wzrost o 142,0 proc. r/r przy wolumenie 16 136 647 MWh.

•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 10 669 695 MWh, co jest najwyższą wartością od ponad pięciu lat. Oznacza to wzrost w stosunku do maja roku ubiegłego o 31,2 proc.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 18 237 203 MWh i był o 108,0 proc. wyższy niż w maju roku 2017. Na RTT nastąpił wzrost o 142,0 proc. r/r przy wolumenie 16 136 647 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen był niższy r/r o 165 MWh (0,01 proc.) i wyniósł 2 100 556 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w maju na poziomie 230,63 zł/MWh - o 48,38 zł/MWh wyższym niż w kwietniu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 210,73 zł/MWh, co oznacza wzrost o 11,34 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w kwietniu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w maju br. wyniósł 10 157 299 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 46,9 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 9 123 173 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 79,5 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 034 126 MWh, a więc o 43,5 proc. niższym niż w maju roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 743 568 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 47,1 proc. r/r) oraz 290 558 MWh na RDBg (spadek o 31,5 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w maju br. do poziomu 97,65 zł/MWh, czyli o 13,02 zł/MWh więcej względem kwietnia 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 99,50 zł/MWh, a więc o 12,04 zł/MWh więcej niż w kwietniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 10 669 695 MWh, co jest najwyższą wartością od ponad pięciu lat (dokładnie od lutego 2013 roku). Jest to rezultatem 6 060 097 MWh w obrocie czerwonymi certyfikatami (w tym 6 059 097 dla instrumentu PMEC-2017). Wzrost w obrocie wszystkimi prawami majątkowymi dla energii elektrycznej w stosunku do maja roku ubiegłego wyniósł 31,2 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 352 320 MWh, a więc o 8,0 proc. niższym niż w maju roku 2017. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 77,67 zł/MWh, co oznacza wzrost o 6,55 zł/MWh względem kwietnia 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 22 810 toe (w tym 20 984 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 41,9 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 3,84 zł/toe, do poziomu 715,66 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W maju 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 428 155 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,55 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec kwietnia 2018 r. wyniósł 238,22 zł/t, co stanowi wzrost o 3,24 proc. w stosunku do marca, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 2,08 proc., do 10,79 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 0,84 proc. w tym samym okresie i wynosi 294,68 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 0,98 proc., osiągając wartość 12,11 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do kwietnia 2017 r. wyniosła 38,96 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 19,55 proc.) oraz 50,95 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost o 20,90 proc.).

W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,95 zł/GJ (22,06 proc.) i 2,02 zł/GJ (20,02 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec maja 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 75 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 maja 2018 r. członkami rejestru było 3 585 podmiotów, w maju przybyło ich 23.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 370 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies