Uruchomienie systemu XBID Drukuj +

Uruchomienie systemu XBID

Uruchomienie rozwiązania dla europejskiego rynku transgranicznego dnia bieżącego (XBID) wraz 10 krajowymi projektami wdrożeniowymi.

Nominowani Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) oraz Operatorzy Systemów Przesyłowych (OSP) mają przyjemność poinformować, że XBID został z powodzeniem uruchomiony we wtorek 12 czerwca 2018 r. Pierwsze dostawy zrealizowano w środę 13 czerwca br. Stanowi to milowy krok w ramach projektu i następuje po kilku latach złożonych i intensywnych prac rozwojowych i testów.

Uruchomienie systemu wraz z 10 krajowymi projektami wdrożeniowymi, będące ważnym krokiem w kierunku utworzenia jednego, zintegrowanego europejskiego rynku dnia bieżącego, umożliwia dokonywanie transakcji w systemie ciągłym na obszarze następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia i Szwecja. Większość z pozostałych krajów europejskich ma uczestniczyć w drugim etapie uruchomienia XBID, planowanym w 2019 roku.

Po pierwszym notowaniu we wtorek i środę, strony projektu spodziewają się wzrostu możliwości handlowych, ponieważ XBID wprowadził zasadę wspólnej książki zleceń na rynku dnia bieżącego. XBID łączy cały europejski rynek dnia bieżącego i stanowi uzupełnienie dotychczasowego rynku dnia następnego.

Rozwiązanie XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book - SOB), moduł zarządzania zdolnościami (Capacity Management Module - CMM) oraz moduł przesyłowy (Shipping Module - SM.) Umożliwia ono kojarzenie zleceń wprowadzanych przez uczestników rynku w systemie ciągłym w jednej strefie ze zleceniami złożonymi w analogiczny sposób przez uczestników rynku w dowolnej innej strefie w zasięgu rozwiązania XBID, o ile tylko dostępne są zdolności przesyłowe. Rozwiązanie dla rynku dnia bieżącego obsługuje zarówno alokację typu explicit na niemiecko-francuskiej granicy stref składania ofert (zgodnie z wymogami odpowiednich krajowych organów regulacyjnych), jak i notowania ciągłe typu implicit na wszystkich granicach stref składania ofert biorących udział w pierwszej uruchomionej fali. Jest to zbieżne z docelowym modelem UE, dotyczącym zintegrowanego rynku dnia bieżącego.

Połączenie rynków dnia bieżącego o zasięgu ogólnoeuropejskim stanowi kluczowy element tworzenia europejskiego wewnętrznego rynku energii. Przy rosnącym udziale wytwarzania nieciągłego w europejskiej strukturze produkcji energii, połączenie rynków dnia bieżącego poprzez umożliwienie obrotu transgranicznego nabiera coraz większego znaczenia jako narzędzie używane przez uczestników rynku do bilansowania swoich pozycji. W miarę rozwoju rynku dnia bieżącego umożliwi on zwiększoną optymalizację wykorzystania mocy wytwórczych – w szczególności zmiennych odnawialnych źródeł energii (OZE) – a także rozwój produktów reakcji na popyt. Efektem będzie również poprawa sytuacji społecznej. Celem inicjatywy XBID jest podniesienie ogólnej efektywności obrotu na rynkach dnia bieżącego.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies