Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń RDN i RDB Drukuj +

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. („TGE”) zatwierdził zmiany do Szczegółowych Zasad Obrotu i Rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego oraz na Rynku Dnia Bieżącego.

Zmiany w wymienionych dokumentach dotyczą ujednolicenia ceny minimalnej i ceny maksymalnej na wszystkich instrumentach notowanych na Rynku Dnia Następnego zgodnie z cenami obowiązującymi w procesie łączenia rynków, oraz wprowadzają cenę minimalną i maksymalną na Rynku Dnia Bieżącego.

Powyższe zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2018 r.

Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej www.tge.pl w zakładce https://tge.pl/pl/16/rynek-towarowy w dniu 22 czerwca 2018 r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies