Projekty TGE oraz IRGiT w strategii GK GPW Drukuj +

Projekty TGE oraz IRGiT w strategii GK GPW

27 czerwca 2018 r. Grupa GPW ogłosiła zaktualizowaną strategię #GPW2022.  Zostało przedstawionych 14 inicjatyw strategicznych, które mają na celu wsparcie dynamiki wzrostu GK, stając się również motorem innowacji w polskiej gospodarce.

Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych przez ostatnie pół roku aktywnie uczestniczyły w pracach nad strategią Grupy GPW. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Przedstawicieli spółek powstały inicjatywy, które wpisały się w strategię całej Grupy.

Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu TGE, podczas konferencji 27 czerwca br., zaprezentował dwa projekty, które będą realizowane przez Giełdę w ramach rynku towarowego.

Jako pierwsza została przedstawiona Zorganizowana Platforma Obrotu (OTF), mająca na celu wzmocnienie istniejącej linii biznesowej jaką jest rynek terminowy oraz umożliwienie nie tylko dalszego rozwoju już oferowanych produktów, ale również wprowadzania nowych.  Inicjatywa polega na przekształceniu rynku terminowego towarowego funkcjonującego w strukturze TGE w zorganizowaną platformę obrotu, zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID II. Licencjonowana platforma OTF umożliwi dalszy obrót kontraktami terminowymi na energię elektryczną i gaz z fizyczną dostawą, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Daje możliwość kontynuowania realizacji obliga giełdowego na przekształconym rynku, a także dalsze rozliczanie przez IRGiT transakcji przy wykorzystaniu obecnie stosowanych form zabezpieczeń oraz w obecnych jej strukturach, dzięki czemu koszty funkcjonowania tego rynku dla uczestników nie wzrosną.

Drugim projektem, który znalazł się w planach strategicznych jest udostępnienie Platformy Aukcyjnej dla Usług Infrastrukturalnych związanych z rynkami energii elektrycznej i gazu. Platforma jest odpowiedzią na obserwowane intensywne działania podejmowane na rzecz rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury energetycznej w Polsce oraz ewoluujące oczekiwania uczestników rynków energii i gazu. Zaproponowane przez TGE rozwiązanie będzie opierać się o przejrzyste i wystandaryzowane zasady dostępu i świadczenia usług infrastrukturalnych w porozumieniu z operatorami tych usług.

Seweryn Szwarocki, Wiceprezes Zarządu IRGiT, zaprezentował Rozliczanie Transakcji OTC jako poszerzenie oferty Izby o nową linię biznesową. Inicjatywa zakłada w tym modelu możliwość kompensacji płatności i depozytów z tytułu transakcji giełdowych i pozagiełdowych w jednym miejscu co zmniejszy koszty uczestników rynku z tytułu utrzymania systemu zabezpieczeń. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo rozliczeń. W ramach oferty Izba przewiduje również możliwość odciążenia uczestników rynku od obowiązku raportowania transakcji. W pierwszej kolejności usługa będzie dostępna dla obecnych członków rozliczających Izby, a w przyszłości stanie się podstawą do rozwoju oferty rozliczeniowej nie tylko na inne platformy obrotu, ale także na inne rynki.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies