Giełdowa Platforma Informacyjna istotnym źródłem informacji o rynku energii Drukuj +

Giełdowa Platforma Informacyjna istotnym źródłem informacji o rynku energii

•    Od 3 lipca 2018 r. wszystkie grupy energetyczne publikują informacje wewnętrzne także za pośrednictwem kanałów RSS, dzięki czemu GPI stała się koncentratorem komunikatów uczestników rynku.
•    Giełdowa Platforma Informacyjna, stanowi transparentne i uporządkowane źródło danych dotyczących rynku energii elektrycznej w Polsce.
•    Platforma GPI jest uwzględniona na oficjalnej liście europejskich platform transparentności ACER publikujących informacje wewnętrzne.


Giełdowa Platforma Informacyjna (GPI) oferuje możliwość bezpośredniej publikacji komunikatów przez zoboligowanych uczestników rynku do ujawniania informacji wewnętrznych, zgodnie z wytycznymi Agencji ACER. 30 maja br. w celu zapewnienia kompletności publikowanych informacji Towarowa Giełda Energii uruchomiła automatyczną publikację danych z wykorzystaniem kanałów RSS spółek. Dotychczas część podmiotów publikowała informacje na własnych stronach, natomiast od 3 lipca br. już wszystkie grupy energetyczne publikują dane także za pośrednictwem kanałów RSS na Giełdowej Platformie Informacyjnej. Dzięki temu GPI stała się ważnym źródłem danych pochodzących od wytwórców energii.

Giełdowa Platforma Informacyjna (www.gpi.tge.pl) została uruchomiona przez Towarową Giełdę Energii 27 lutego 2014 r. GPI jest miejscem publikacji nie tylko uporządkowanych i transparentnych danych dotyczących systemu energetycznego w Polsce, ale również miejscem do publikowania przez wytwórców energii informacji wewnętrznych, zgodnych z zapisami art.4 Rozporządzenia Komisji Europejskiej „REMIT", dotyczących planowanych i nieplanowanych dostępności mocy wytwórczych, a docelowo także dostępności urządzeń odbiorczych, czyli wszelkich informacji mogących mieć wpływ na poziom cen na hurtowym rynku energii oraz na podejmowanie decyzji handlowych przez uczestników rynku energii.

Od chwili uruchomienia platformy, zostało opublikowanych ponad 13500 komunikatów w systemie Ważnych Informacji Transakcyjnych (WIT). Obecnie za pośrednictwem GPI publikuje bezpośrednio 12 uczestników rynku, tj.: PGNiG TERMIKA S.A., Veolia Energia Poznań ZEC S.A., Veolia Energia Łodź S.A., TAMEH Polska Spółka z o.o, , CEZ CHORZÓW S.A., CEZ SKAWINA S.A., Grupa Kapitałowa PGE S.A., Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów – Konin, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. oraz Grupa TAURON.

Platforma GPI powstała przy współpracy przedstawicieli całego sektora elektroenergetycznego pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prace prowadzono w ramach powołanego Zespołu Roboczego ds. Giełdowej Platformy Informacyjnej, w skład którego wchodziły następujące podmioty: Urząd Regulacji Energetyki (URE), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A., Towarzystwo Obrotu Energią oraz Towarowa Giełda Energii S.A. Nawiązano współpracę z Agencją ACER (Agency for the Cooperation of the Energy Regulators) w zakresie dostosowania się do wymagań obowiązujących wszystkie kraje członkowskie UE.  

W styczniu 2015 roku została uruchomiona strona ARIS (ACER REMIT Information System), która pełni funkcję centralnego punktu informacyjnego Agencji ACER w zakresie „REMIT“. Na stronie ARIS znajduje się oficjalna lista platform transparentności publikujących informacje wewnętrzne https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms. Giełdowa Platforma Informacyjna jako platforma spełniająca wymagania ACER znajduje się na tej liście.

Giełdowa Platforma Informacyjna skupia trzy grupy danych:

•    Ważne Informacje Transakcyjne (WIT)
System umożliwiający podmiotom zobligowanym Rozporządzeniem „REMIT” publikowanie informacji dotyczących planowanych i nieplanowanych ubytków mocy urządzeń wytwórczych. Dane te są publicznie dostępne. Integralną częścią WIT jest zestawienie ubytków mocy wytwórczych, aktualizowane na bieżąco poprzez kolejne zgłoszenia uczestników oraz Operatora Systemu Przesyłowego (PSE).

•    Dane o systemie elektroenergetycznym
Obszar GPI obejmujący dane o planowanym i rzeczywistym zapotrzebowaniu na moc oraz wielkości generacji potrzebnej do jej pokrycia. Publikowane są tu plany dobowe oraz krótko i długoterminowe, a także saldo wymiany międzysystemowej będącej częścią wewnętrznego rynku europejskiego.

•    Dane pochodzące z rynków TGE
Obszar GPI prezentujący podstawowe indeksy cenowe i wolumeny obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE.

Informacja prasowa (pdf).

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies