Przypominamy o zmianie czasu z letniego na zimowy Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem czasu letniego w dniu 28 października 2018 r. notowania na sesjach na rynkach z dostawą gazu oraz energii elektrycznej będą kształtowały się następująco:

1. Rynki z dostawą gazu:
Instrumenty o kodzie GAS_BASE_27-10-18, SGT_BASE_27-10-18 oraz GAS_WEEKEND_43-18

Nominacje dotyczące dostawy gazu w dobie zmiany czasu będą zgłaszane w dniu 26 października 2018r.

·  Instrument GAS_BASE_27-10-18 (dostawa od godz. 06:00 27-10-18 do godz. 06:00 28-10-18) odpowiada 25 MWh gazu.
·  Instrument SGT_BASE_27-10-18 (dostawa od godz. 06:00 27-10-18 do godz. 06:00 28-10-18) odpowiada 25 MWh gazu.
·   Instrument GAS_WEEKEND_43-18 (dostawa od godz. 06:00 27-10-18 do godz. 06:00 29-10-18) odpowiada 49 MWh gazu.

Instrumenty o kodzie RDBG_28-10-18_H…

W dniu 27 października 2018r. w notowaniu będzie dodatkowy instrument o kodzie RDBG_28-10-18_H03a.

Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Open Gate, X-Stream Trading oraz w systemie rozliczeniowym X-Stream Clearing.

2.    Rynki z dostawą energii elektrycznej:

Umowy sprzedaży energii dotyczące dostawy energii elektrycznej w dobie zmiany czasu będą zgłaszane:

Instrumenty o kodzie RDN_28-10-18_H..; i RDB1_28-10-18_H..

W dniu 27 października 2018 r. w notowaniu będą dodatkowe instrumenty o kodzie RDN_28-10-18_H02a i RDB1_28-10-18_H02a

Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Open Gate, X-Stream Trading oraz w systemie rozliczeniowym X-Stream Clearing.

Instrumenty o kodzie GG –godzina doby, w której nastąpi dostawa energii.

W systemie notującym Sapri Trade w dniu 27 października 2018r. będzie dodatkowy instrument o kodzie 02a.

Na instrument o kodzie 02a będzie można składać zlecenia. Każdy instrument o kodzie GG – godzina doby będzie traktowany indywidulanie.

Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Sapri Trade oraz w systemie rozliczeniowym X-Stream Clearing.


Sposób oznaczenia dodatkowego instrumentu w systemach w dobie odwołania czasu letniego

Czynność

Instrumenty
RDN_28-10-18_H..
RDB1_28-10-18_H..
GG – godzina doby, w
której nastąpi dostawa
energii (Sapri Trade)

Składanie zleceń 02a
Wyniki w systemie notującym 02a
Wyniki w systemie rozliczeniowym 02a
Grafikowanie w systemie rozliczeniowym 02a


Aktualizacja grafików

W systemie rozliczeniowym w zakładce Grafikowanie RDN, dla transakcji zawartych na instrumentach RDN_28-10-18_H02a; DAM_28-10-18_H02a, dodatkowa godzina będzie oznaczona jako 02a.

Dla Członków Giełdy dokonujących zgłoszenia umów sprzedaży energii (ZUSE) dla więcej niż jednej jednostki grafikowej zmiana grafiku będzie możliwa na dotychczasowych zasadach: w systemie rozliczeniowym (manualnie).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies